Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

BRCA-1 spiller en vigtig rolle i glioblastom

Genet BRCA1 spiller en vigtig rolle i sygdomsforløbet for hjernekræft af typen glioblastom. Det har et internationalt forskerhold med Kræftens Bekæmpelse i spidsen opdaget.

Resultaterne er publiceret i Nature Communications, hvor forskerne viser, at BRCA1 virker som en slags livvagt, der ved at regulere enzymet RRM2, beskytter kræftcellernes DNA. Det holder liv i kræftcellerne, og det betyder, at patienter, der har høje niveauer af BRCA1, lever kortere end patienter med lave niveauer BRCA1.

Resultaterne stammer dels fra undersøgelser, hvor forskerne har kigget på journaler fra 145 patienter og sammenlignet sygdommens forløb med en analyse af BRCA1-niveauet i den oprindelige hjernesvulst.

Derudover har de udført forsøg med mus for at undersøge sammenhængen mellem kræftcellernes vækst og hvorvidt BRAC1 var til stede eller ej. Resultaterne viste, at mus med menneskelige hjernetumor-celler med normalt niveau af BRCA1 levede flere uger kortere end de mus, hvor kræftcellerne var ændret genetisk, så BRCA1-genet ikke fungerede. Det er en markant forbedring, da mus har et kortere livsforløb end mennesker.

BRCA1-genet spiller en rolle i arvelig brystkræft, men her er billedet modsat. Her er mutationer, som mindsker mængden af BRCA1, skyld i, at risikoen for brystkræft er forhøjet.

Triapin øger levetiden

Målet med forskningen er at finde en behandling, der kan komme patienterne til gavn. Forskerne har fokus på midlet triapin, som i forsøg med Alzheimers sygdom har vist sig at beskytte normale hjerneceller. Forskerne har vist, at triapin efterligner de mekanismer, der går i gang, når BRCA1 forsvinder, og RRM2 bliver hæmmet.

I forsøg med mus levede musene i gennemsnit 25 dage, mens de mus, der fik triapin, i gennemsnit levede 58 dage.

Resultaterne giver håb om, at man måske i fremtiden kan bruge triapin i behandlingen af glioblastom til de patienter, der har høje niveauer af BRCA1 og RRM2, lyder det fra leder af forskningsgruppen ph.d. Petra Hamerlik fra Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter.

Forskerne arbejder nu intenst på at eftervise resultaterne ved hjælp af en række prækliniske forsøg og samarbejder med klinikere for at tilbyde midlet som en forsøgsbehandling til patienter i nær fremtid.

 

Foruden Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter er forskningen sket i samarbejde med danske forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet, tjekkiske forskere fra Palacky University and University Hospital Olomouc og Hospital Na Homolce samt svenske forskere fra Karolinske Institute og Karolinska University Hospital.