Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Høje doser C-vitamin er sikker strategi ved hjernekræft

Det er sikkert regelmæssigt at give hjernekræftpatienter 800-1000 gange den daglige anbefalede mængde C-vitamin, som en strategi til at forbedre deres behandlingsresultater.

Det viser et amerikansk studie, hvis resultater er publiceret i Cancer Cell.

I studiet modtog 11 patienter med hjernekræft (glioblastom) tre infusioner C-vitamin om ugen i to måneder efterfulgt af to infusioner per uge i syv måneder, mens de fik standardbehandling i form af stråling og kemoterapi.

Målet med hver infusion var at øge koncentrationen af ​​C-vitamin i patienternes blod til 20.000 pM. De fleste voksne har et blodniveau på cirka 70 pM. Den høje dosis er nødvendig, fordi C-vitamin har en halveringstid på omkring to timer.

Behandlingen blev generelt godt tolereret med beskedne bivirkninger som  diarré og mundtørhed. Sjældent udviklede nogle patienter højt blodtryk, der dog aftog hurtigt efter infusion.

Undersøgelsen af sikkerheden ved at give høje doser C-vitamin sætter scenen for et fase 2-forsøg, som skal se på, om høje doser C-vitamin er effektivt i forhold til at forlænge den samlede levetid og livskvalitet for hjernekræftpatienter, der gennemgår strålebehandling og kemoterapi.

Forskerne er i øjeblikket i gang med at indskrive patienter med stadie 4-lungekræft og vil snart begynde at indskrive folk med glioblastom. De håber, at patienternes reaktioner på stråling og kemoterapi kan forbedres i fase 2-studierne. Optimismen er baseret på, at fase 1-forsøget viste en stigning i den samlede overlevelse på fire-seks måneder i de 11 patienter med glioblastom, så de levede 18-22 måneder, versus en typisk overlevelse på 14-16 måneder for patienter, der kun får standardbehandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift