Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Ingen dokumentation for at Keytruda er bedre end Opdivo mod hoved- og halskræft

Medicinrådet vurderer, at Keytruda (pembrolizumab) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med Opdivo (nivolumab) til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved- og halskræft, som behandles i anden linje.

Patienterne skal være i performancestatus 0-1 og have udtryk af PD-L1 på ≥50 procent vurderet på væv fra tumor ved Tumor Proportion Score (TPS). Evidensens kvalitet vurderes som meget lav.

Alle effektmål i vurderingen af Keytruda er blevet tildelt kategorien ”ikkedokumenterbar klinisk merværdi”, hvilket vil sige, at datagrundlaget alene er for usikkert til, at fagudvalget kan kategorisere Keytruda’s merværdi.

Medicinrådet er enig i fagudvalgets kliniske vurdering af, at Keytruda og Opdivo forventes at være sammenlignelige, hvad angår effekt, sikkerhed og livskvalitet. Det er på trods af, at datagrundlaget alene ikke tillader en kategorisering af merværdi. På baggrund af fagudvalget kliniske vurdering vurderer Medicinrådet, at pembrolizumab og nivolumab kan ligestilles til patienter, som er progredieret på førstelinjebehandling, er i ECOG-performancestatus 0-1 og har PD-L1 udtrykt på mindst 50 procent af deres kræftceller.

Fagudvalget baserer vurderingen på følgende:

  • Keytruda og Opdivo har den samme virkningsmekanisme. Derfor forventer fagudvalget, at de har samme effekt hos patienter, hvis tumor udtrykker PD-L1 på ≥50 procent
  • Bivirkningsprofilerne af Keytruda og Opdivo er sammenlignelige i overensstemmelse med, at lægemidlerne har samme virkningsmekanisme.
  • På baggrund af en forventet sammenlignelig effekt og sikkerhed forventer fagudvalget, at Keytruda og Opdivo påvirker patienternes livskvalitet på samme måde. Keytruda har dog den fordel, at den administreres hver tredje uge i stedet for hver anden uge som Opdivo. Dette kan have betydning for nogle patienter.
  • Fagudvalget har erfaring med begge lægemidler ved behandling af modermærkekræft. Her er det fagudvalgets erfaring, at der i dansk klinisk praksis ikke er en forskel på Keytruda og Opdivo, hvad angår deres effekt på overlevelse og livskvalitet og de bivirkninger, de forårsager. Dette er i overensstemmelse med RADS’ ligestilling af Keytruda og Opdivo til behandling af modermærkekræft i flere patientpopulationer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift