Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet giver grønt lys til immunterapi mod hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) som mulig standardbehandling til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved-halskræft, som behandles i anden linje.

Patienterne skal være progredieret på eller efter platinindeholdende behandling, være i performancestatus 0-1 og have udtryk af PD-L1 ≥ 50 procent vurderet på væv fra tumor ved Tumor Proportion Score (TPS).

Begrundelsen for anbefalingen er, at Medicinrådet finder, at der er et rimeligt forhold mellem Keytruda’s kliniske merværdi og omkostningerne ved behandling med Keytruda sammenlignet med Opdivo (nivolumab), som er dansk standardbehandling.

I december 2018 vurderede Medicinrådet, at Keytruda giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi sammenlignet med Opdivo til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved- og halskræft, som behandles i anden linje, og erklærede sig enigt i fagudvalgets vurdering af, at Keytruda og Opdivo forventes at være sammenlignelige, hvad angår effekt, sikkerhed og livskvalitet (https://onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/hovedhalskraeft/1013-medicinradet-ingen-dokumentation-for-at-keytruda-er-bedre-end-opdivo-mod-hoved-og-halskraeft.html).

Planocellulær hoved-halskræft forekommer hos cirka 1.200 danskere om året, og cirka 30 procent af patienterne oplever tilbagefald inden for fem år.

De fleste danske patienter behandles i første linje med paclitaxel og capecitabine, som er et mindre toksisk regime end den internationale standard, der er baseret på cisplatin. Omtrent 30 danske patienter behandles årligt i anden linje for recidiverende eller metastaserende hoved-halskræft. Fagudvalget anslår, at cirka 10 af disse patienter har tumorer, som har et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift