Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda kan forbedre behandling af tilbagevendende hoved-hals kræft

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) kombineret med kemoterapi har potentiale til at blive førsteliniebehandling mod tilbagevendende metastatisk hovedhals pladecellecarcinom (R/M HNSCC).

 

Det afslører de endelige resultater af fase 3-forsøget KEYNOTE-048, hvor forskere har sammenlignet behandlingen af 822 patienter, der enten fik standard EXTREME-behandling, pembrolizumab alene eller pembrolizumab plus kemoterapi.

Selv om pembrolizumab uden kemo også gav positive resultater, viste midlet sig ikke signifikant at forbedre den samlede overlevelse.

Resultaterne blev fredag eftermiddag præsenteret på den amerikanske kræftkongres, ASCO, i Chicago (Abstract 6000).

De 882 patienter med lokalt uhelbredelig R/M HNSCC og uden forudgående systemisk behandling ved tilbagevenden af sygdommen, fik 200 mg penbrolizumab hver 3. uge i 24 måneder uden (n=301) eller med kemoterapi (n = 281) eller EXTREME (n = 300).

For patienter med PD-L1 combined positive score (CPS) ≥20 og ≥1 forbedrede pembrolizumab+kemo den samlede overlevelse med hhv. 40 procent og 35 procent sammenlignet med EXTREME.

Den progressionsfrie overlevelse sammenlignet med EXTREME var 24 procent højere for CPS ≥20 og 16 procent højere for CPS ≥1 i sammenligningen af pembrolizumab+kemo og EXTREME.

Responsraten (ORR) for pembrolizumab+kemo vs EXTREME var 42,9 procent vs 38,2 procent for CPS ≥20 og 36,4 procent vs 35,7 procent for CPS ≥1; Median responslængde (DOR) var henholdsvis 7,1 vs 4,2 måneder for CPS ≥20 og 6,7 vs 4,3 måneder for CPS ≥1.

Selv om pembrolizumab uden kemo øgede den samlede overlevelse med en lille måned sammenlignet med EXTREME i den samlede population (11.5 vs 10.7 måneder) var det ikke signifikant. Hazard Ratio (HR) for PFS var 1,29 (1,09-1,53). ORR (P vs E) var 16,9 procent versus 36,0 procent; median DOR var 22,6 mod 4,5 måneder.

Samlet set viste KEYNOTE-048, at sammenlignet med EXTREME medførte pembrolizumab+kemo en overlegen samlet overlevelse hos patienter med PD-L1 CPS ≥20, CPS ≥1 og samlede populationer med sammenlignelige bivirkninger. konkluderer forskerne.

Pembrolizumab medførte overlegen samlet overlevelse (OS) for CPS ≥20 og ≥1 populationer, men ingen overlegen OS i den samlede population. Disse resultater understøtter pembrolizumab og pembrolizumab + kemo som ny førstelinie standardbehandling af R/M HNSCC.

Danske æggestokkræftpatienter overvejer udenlandsk behandling

Flere danske kvinder med æggestokkræft er nu så desperate, at de overvejer at tage til udlandet for at få behandling med stoffet Zejula (niraparib), som de ikke kan få herhjemme. Det fortæller formand for patientforeningen KIU (Kræft I Underlivet) Birthe Lemley, som er bekymret over udviklingen.

Læs mere ...

Libtayo klar til brug mod hudkræft i Danmark

Efter at Europa-Kommissionen har givet betinget markedsføringstilladelse for Libtayo (cemiplimab) til behandling af patienter med metastaserende eller lokalt avanceret kutan pladecellecarcinom (CSCC) er midlet nu kommet på det danske marked.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift