Gode resultater for mindre toksisk behandling af hoved-halskræft

ASCO: Selvom immunterapi dominerer hoved-halskræftområdet lige nu, er der stadig brug for at finde effektive og mindre toksiske behandlinger end de nuværende til de PD-L1-negative patienter, som ikke har gavn af immunterapi. Det mener overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet.

 

Han fremhæver et fransk studie (Abstrakt 6002), som blev præsenteret på ASCO’s orale hoved-halskræftsession fredag den 31. maj. I studiet har de franske forskere sammenlignet den nuværende standardbehandling for de PD-L1-negative hoved-halskræftpatienter, EXTREME-regimet (5-fluorouracil (5-FU), platinbaseret kemoterapi (cisplatin) og Erbitux (cetuximab)) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Erbitux, med cisplatin, docetaxel og Erbitux (cetuximab) efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med Erbitux.

Resultaterne viser, at udskiftningen af 5-FU med docetaxel ikke ser ud til at give en dårligere effekt.

”Alt tyder på, at behandlingen formentlig er lige så effektiv som EXTREME-regimet. Selvom der ikke er en signifikant overlevelsesgevinst, anbefaler man alligevel cisplatin, docetaxel og Erbitux som en mulig ny førstelinjebehandling, fordi det tager kortere tid at give behandlingen, den er nemmere at give, og der er lavere toksicitet,” siger Claus Andrup Kristensen og tilføjer:

”5-FU gives på pumpe over fire døgn, docetaxel giver man som infusion over kort tid. Man kan desuden nøjes med at give fire serier frem for seks, så det er både mindre krævende for patienten og ressourcebesparende for afdelingen.”

Claus Andrup Kristensen tror, at dataene fra det franske studie kommer til at ændre den danske behandling af PD-L1-negative patienter, ikke mindst fordi de lægger sig op ad et dansk-svensk studie, som blev præsenteret på ASCO sidste år. Her undersøgte de danske og svenske forskere EXTREME-regimet over for carboplatin, paclitaxel og Erbitux. Studiet viste, i tråd med det nye franske studie, at behandlingen ikke er dårligere end EXTREME, men derimod har betydelig mindre toksicitet.

Claus Andrup Kristensen tror, at man i Danmark kommer til at vælge carboplatin frem for cisplatin, som franskmændene har brugt i deres studie, fordi det er det stof, man har erfaring med fra Rigshospitalet og Sverige, og fordi carboplatin er mindre toksisk end cisplatin.

Cirka 15 procent af patienter med hoved-halskræft er PD-L1-negative. 40 procent har et PD-L1-udtryk på mellem en og 20 procent, mens 45 procent har et PD-L1-udtryk på over 20 procent, og cirka 22 procent et PD-L1-udtryk på over 50 procent.