Stor forskel på resultater af behandling af ældres hovedhals-hudkræft

ESMO: Egnede ældre patienter over 70 år med hovedhals planocellulært karcinom (HNSCC) kan klare den samme hårde behandling, som har vist sig at hjælpe yngre patienter.

Behandlingsuegnede patienter havde dog mindre fordel af systemisk behandling med enten Erbitux (cetuximab) eller methotrexat, og patienter med dårligere ECOG-præstationsstatus opnåede ingen fordele ved systemisk behandling.

Det viser en ny undersøgelse, der mandag blev præsenteret (Abstrakt 1110O) på ESMO-kongressen i Barcelona af Joel Guigay fra Université Côte d'Azur i Nice, Frankrig.

Konklusionen er baseret på ELAN FIT- og UNFIT-forsøgene, hvor patienter over 70 år med tilbagevendende eller metastatisk HNSCC tilmeldt til ELAN-ONCOVAL-undersøgelsen, blev klassificeret som fit eller uegnede og placeret i enten to-trins fase II ELAN-FIT forsøget eller i det randomiserede fase III ELAN-UNFIT forsøg.

De primære udfordringer i behandling af HNSCC-patienter over 70 år er at maksimere forholdet mellem behandling og risiko samt håndtere tumorrelaterede symptomer, da ingen standard systemisk behandling er blevet valideret indtil videre, fortæller professor Guigay.

I ELAN FIT blev 78 patienter behandlet med cetuximab-carboplatin-5FU (EXTREME)-kombinationen, med et primært slutpunkt for effektivitet evalueret som den objektive responsrate (ORR) efter 12 uger ved central gennemgang og sikkerhed vurderet efter grad ≥ 4 toksicitet og intet tab af uafhængighed.

ELAN FIT-forsøget opfyldte det primære endepunkt ved at demonstrere en 12-ugers ORR på 40 procent hos egnede ældre patienter med HNSCC. Median samlet overlevelse (OS) var 14,7 måneder (95 procent konfidensinterval [CI], 11,0-18,1). Den et-årige OS var 58 procent (95 procent CI, 46% -68 procent).

Progression-fri overlevelse (PFS) med EXTREME-regimet var 7,2 måneder (95 procent CI, 5,9-8,4), og den et-årige PFS var 24,9 procent (95 procent CI, 16,5 procent -35,8 procent).

Næsten en fjerdedel (24 procent) af patienterne oplevede bivirkninger på mindst grad 4.

ELAN UNFIT-studiet indskrev 82 patienter, der blev randomiseret til at modtage cetuximab ved 500 mg / m² hver 2. uge eller ugentlig methotrexat ved 40 mg / m². Det primære endepunkt var fiaskofri overlevelse (FFS), som blev defineret som sygdomsprogression, stoppet behandling, død eller et tab på mindst to point på Aktivitet i det daglige liv-skalaen.

Her var ORR efter 12 uger på 12 procent hos de 41 patienter, der fik cetuximab og 15 procent hos de 41 patienter, der fik methotrexat. Median OS med begge behandlinger var 4,6 måneder, og etårs OS var 22,5 procent (95 procent Cl, 12,3 procent -37,5 procent) med cetuximab sammenlignet med 14,6 procent (95 procent Cl, 6,9 procent -28,4 procent) med methotrexat.

Hos ældre uegnede patienter med HNSCC var median PFS 2,4 måneder (95 procent CI, 1,5-3,8) med cetuximab mod 2,8 måneder (95 procent CI, 1,6-4,2) med methotrexat, og et-års PFS var 7,5 procent (95 procent Cl, 2,6 procent -19,9 procent) mod 7,3 procent (95 procent Cl, 2,5 procent -19,4 procent).

Biviriknings-grader over 4 blev oplevet af 27 procent af patienterne på cetuximab og 22 procent af patienterne på methotrexat.