Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hoved-halskræft: Keytruda lovende som førstelinjebehandling

Keytruda (pembrolizumab) givet alene eller i kombination med kemoterapi er en lovende førstelinjebehandlingsmulighed for patienter med lokalt uhelbredelig tilbagevendende eller metastatisk plade-cellecarcinom i hoved og hals (HNSCC).

Det konkluderer forskere bag det randomiserede fase III-studie KEYNOTE-048, som er udført 200 steder i 37 lande.

KEYNOTE-048, hvis resultater er offentliggjort i The Lancet, havde til formål at bestemme, om Keytruda som monoterapi eller i kombination med kemoterapi (platin og 5-fluorouracil) forbedrer overlevelsen sammenlignet med Erbitux (cetuximab) plus kemoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet tilbagevendende eller metastatisk HNSCC. De primære endepunkter var samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS).

I studiet blev 882 patienter inddelt efter PD-L1-udtryk, p16-status og performancestatus. De blev tilfældigt tildelt enten Keytruda alene (301 patienter), Keytruda plus kemoterapi (281 patienter) eller Erbitux plus kemoterapi (300 patienter). Blandt disse patienter havde 85 procent PD-L1 CPS (combined positive score) på 1 eller mere, og 43 procent havde CPS på 20 eller mere.

Ved den anden interimanalyse forbedrede Keytruda alene OS i populationen med CPS på 20 eller mere i forhold til Erbitux plus kemoterapi, median OS for Keytruda var 14,9 måneder mod 10,7 måneder (HR 0,61, p = 0,0007) for Erbitux plus kemoterapi. I gruppen med CPS på 1 eller mere var OS hhv. 12,3 måneder og 10,3 måneder (HR 0,78, p = 0,0086), mens OS i den samlede population var hhv. 11,6 måneder og 10,7 måneder (HR 0,85).

Keytruda sammen med kemoterapi forbedrede også OS i forhold til Erbitux sammen med kemoterapi. I den samlede population var OS 13,0 måneder versus 10,7 måneder (HR 0,77, p = 0,0034), hos patienter med CPS på 20 eller mere var OS 14,7 måneder mod 11,0 måneder (HR 0,60, p = 0,0004), mens den hos patienter med CPS på 1 eller mere var 13,6 måneder mod 10,4 måneder (HR 0,65, p <0,0001).

Hverken Keytruda alene eller Keytruda sammen med kemoterapi forbedrede PFS ved den anden interimanalyse.

I den endelige analyse forekom bivirkninger i klasse 3 eller værre af alle årsager hos 164 (55 procent) patienter i gruppen, der fik Keytruda alene, hos 235 (85 procent) i gruppen, der fik Keytruda sammen med kemoterapi, og hos 239 (83 procent) i gruppe, der fik Erbitux plus kemoterapi. Bivirkninger førte til død hos 25 (otte procent) patienter i gruppen, der fik Keytruda alene, 32 (12 procent) af dem, der fik Keytruda plus kemoterapi, og 28 (10 procent) af dem, der fik Erbitux sammen med kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift