Hoved-halskræft: Keytruda lovende som førstelinjebehandling

Keytruda (pembrolizumab) givet alene eller i kombination med kemoterapi er en lovende førstelinjebehandlingsmulighed for patienter med lokalt uhelbredelig tilbagevendende eller metastatisk plade-cellecarcinom i hoved og hals (HNSCC).

Det konkluderer forskere bag det randomiserede fase III-studie KEYNOTE-048, som er udført 200 steder i 37 lande.

KEYNOTE-048, hvis resultater er offentliggjort i The Lancet, havde til formål at bestemme, om Keytruda som monoterapi eller i kombination med kemoterapi (platin og 5-fluorouracil) forbedrer overlevelsen sammenlignet med Erbitux (cetuximab) plus kemoterapi hos patienter med tidligere ubehandlet tilbagevendende eller metastatisk HNSCC. De primære endepunkter var samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS).

I studiet blev 882 patienter inddelt efter PD-L1-udtryk, p16-status og performancestatus. De blev tilfældigt tildelt enten Keytruda alene (301 patienter), Keytruda plus kemoterapi (281 patienter) eller Erbitux plus kemoterapi (300 patienter). Blandt disse patienter havde 85 procent PD-L1 CPS (combined positive score) på 1 eller mere, og 43 procent havde CPS på 20 eller mere.

Ved den anden interimanalyse forbedrede Keytruda alene OS i populationen med CPS på 20 eller mere i forhold til Erbitux plus kemoterapi, median OS for Keytruda var 14,9 måneder mod 10,7 måneder (HR 0,61, p = 0,0007) for Erbitux plus kemoterapi. I gruppen med CPS på 1 eller mere var OS hhv. 12,3 måneder og 10,3 måneder (HR 0,78, p = 0,0086), mens OS i den samlede population var hhv. 11,6 måneder og 10,7 måneder (HR 0,85).

Keytruda sammen med kemoterapi forbedrede også OS i forhold til Erbitux sammen med kemoterapi. I den samlede population var OS 13,0 måneder versus 10,7 måneder (HR 0,77, p = 0,0034), hos patienter med CPS på 20 eller mere var OS 14,7 måneder mod 11,0 måneder (HR 0,60, p = 0,0004), mens den hos patienter med CPS på 1 eller mere var 13,6 måneder mod 10,4 måneder (HR 0,65, p <0,0001).

Hverken Keytruda alene eller Keytruda sammen med kemoterapi forbedrede PFS ved den anden interimanalyse.

I den endelige analyse forekom bivirkninger i klasse 3 eller værre af alle årsager hos 164 (55 procent) patienter i gruppen, der fik Keytruda alene, hos 235 (85 procent) i gruppen, der fik Keytruda sammen med kemoterapi, og hos 239 (83 procent) i gruppe, der fik Erbitux plus kemoterapi. Bivirkninger førte til død hos 25 (otte procent) patienter i gruppen, der fik Keytruda alene, 32 (12 procent) af dem, der fik Keytruda plus kemoterapi, og 28 (10 procent) af dem, der fik Erbitux sammen med kemoterapi.