Medicinrådet anbefaler pembrolizumab mod metastatisk hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje behandling til patienter med tilbagevendende eller metastatisk hoved-halskræft.

Anbefalingen forventes at være relevant for cirka 85 procent af patienterne med dette stadie af hoved-halskræft, da patienterne skal have PD-L1 udtrykt i mindst en procent af cellerne (tumor, lymfocytter og makrofager).

I rådets begrundelse for deres anbefaling skriver faggruppen, at behandling med pembrolizumab, eventuelt i kombination med kemoterapi, giver en bedre overlevelse end standardkemoterapi. Efter to år er der cirka 14 procentpoint flere i live end ved kemoterapi alene.

Det er et væsentlig forbedring, vurderer Niels Gyldenkerne, overlæge ved Odense Universitetshospital og formand for rådets faggruppe.

”Der er relativt få patienter i denne gruppe, der overlever efter to år, og derfor er en forbedring på 14 procentpoint en væsentlig størrelse,” siger Niels Gyldenkerne.

Samtidig har begge behandlinger rimelige omkostninger for sundhedsvæsenet, skriver rådet.

Kombination kan være det rette valg ved aggressiv kræft

Faggruppen vurderer, at de fleste patienter bør tilbydes pembrolizumab som monoterapi, da det giver færre bivirkninger end kombinationsbehandlingen. Men der er enkelte patienter, hvor det vil være bedre med en kombination af pembrolizumab og kemoterapi, og derfor anbefaler rådet også dette. 

I begrundelsen for anbefalingen lyder det:

  • Der vil for patienter med stor tumorbyrde/hurtig sygdomsprogression og god almentilstand være grund til at overveje behandling med kombinationsterapi fremfor monoterapi, selv om det indebærer flere bivirkninger. Dette skyldes, at det ser ud til, at effekten af kombinationsbehandlingen indsætter hurtigere end ved monoterapi.

”Vi ved fra vores kliniske hverdag, at der er patienter, hvor kræften udvikler sig meget hurtigt, og der vil det være bedre med kombinationsbehandlingen, da vi ved, at immunterapien tager længere tid om at have en virkning,” siger Niels Gyldenkerne.

Rådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering.