Pembrolizumab anbefales mod metastatisk hoved-halskræft

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som førstelinje systemisk palliativ behandling til patienter med recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft, hvis tumorer udtrykker PD-L1 med CPS ≥ 1. 

I rådets begrundelse skriver de, at de anbefaler pembrolizumab, både som monoterapi og i kombination med platin og 5-FU.

Det begrunder de med, at begge behandlinger har rimelige omkostninger for sundhedsvæsenet og samlet set:

  • Giver en moderat merværdi sammenlignet med standardbehandling (platin + 5-FU + cetuximab). Det betyder, at pembrolizumab er bedre for patienterne end den ene af de behandlinger, man bruger i dag (platin + 5-FU + cetuximab).
  • at pembrolizumab ser ud til at have en bedre effekt på overlevelse, samt at pembrolizumab som monoterapi har en bedre sikkerhedsprofil end den anden af de behandlinger, man bruger i dag (paclitaxel + capecitabin).

De skriver dog også, at de vurderer, at behandlingen Ikke kan kategoriseres sammenlignet med standardbehandling (paclitaxel + capecitabin).

”Det betyder, at data ikke er gode nok til, at vi kan udtale os sikkert om sammenligningen,” skriver rådets faggruppe.

Pembrolizumab helst som monoterapi

Faggruppen har samtidig følgende bemærkninger til anbefalingen:

  • De fleste patienter bør tilbydes pembrolizumab som monoterapi, der giver færre bivirkninger end kombinationsbehandlingen. Derfor har pembrolizumab monoterapi en merværdi af ukendt størrelse sammenlignet med pembrolizumab i kombination med platin og 5-FU. Det betyder, at monoterapi er bedre for patienterne end kombinationsterapi, men det står ikke klart hvor meget bedre.
  • Dog vil der for patienter med stor tumorbyrde/hurtig sygdomsprogression og god almentilstand være grund til at overveje behandling med kombinationsterapi fremfor monoterapi, selv om det indebærer flere bivirkninger. Dette skyldes, at det ser ud til, at effekten af kombinationsbehandlingen indsætter hurtigere end ved monoterapi.

 

Rådet anbefaler, at pembrolizumab gives i vægtbaseret dosering.