Ingen fordel at kombinere Bavencio med cisplatin mod hoved-halskræft

ESMO: Der skete ingen forbedring i overlevelse for patienter med lokalt avanceret hoved-halskræft (SCCHN) ved at kombinere cisplatin med immunpræparatet Bavencio (avelumab).

Det viser interim resultater fra fase-III forsøget, Javelin Head&Neck 100. 

Progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) hos patienter med lokalt avanceret pladecellecarcinom i hoved og hals blev ikke forbedret ved anvendelse af et behandlingsregime bestående af avelumab plus kemo-radioterapi efterfulgt af vedligeholdelse med avelumab i stedet for placebo plus kemoterapi og placebo, ifølge foreløbige analyseresultater fra fase III forsøget JAVELIN Head &Neck 100-studiet, der blev præsenteret (Abstrakt 910O) lørdag på årets virtuelle ESMO-kongres 

Undersøgelsen er en randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-undersøgelse, der forsøgte at bestemme, om Bavencio og samtidig kemoterapi efterfulgt af vedligeholdelse af Bavencio kunne forsinke progression, da pladecellecarcinom i hoved og hals ofte vender tilbage efter højdosis, cisplatinholdig multimodalitetsbehandling.

JAVELIN- studiet har indrulleret 697 patienter med histologisk bekræftet, tidligere ubehandlet oropharynx, hypopharynx, strubehoved- eller mundhulecancer, som alle var kvalificerede til kemoterapeutisk behandling med henblik på helbredelse. Hertil kom, at patienternes sygdom skulle være i fase III, IVa eller IVb sygdom pr. AJCC bortset fra patienter med human papillomavirus-positiv oropharyngeal cancer, for hvem det gjaldt, at kun status T4- eller N2c- eller N3-status var tilladt.

Efter 1:1 randomisering blev 350 patienter tildelt Bavencio i form af 10 mg / kg i.v. hver anden uge plus kemoterapi bestående af cisplatin ved 100 mg / m2 hver tredje uge plus standardfraktionering på 70 Gy i 35 fraktioner over syv uger. Andre 347 patienter fik tildelt placebo plus den samme mængde cisplatin. Begge arme fik en indledningsdosis og vedligeholdelsesbehandling med Bavencio eller placebo i op til et år. Patienternes baseline-karakteristika var ens i begge arme.

Men i følge Ezra E. Cohen fra Moores Cancer Center, University of California i La Jolla, USA, viser en foreløbig analyse således ingen signifikant forbedring med tilsætningen af ​​ Bavencio. Og da den midlertidige analyse blev udført, var der sket 224 PFS- og 131 OS-hændelser. Hverken målene for median PFS eller OS blev nået i nogen af behandlingsgrupperne. Hazard ratio (HR) for PFS favoriserede placebo plus kemoterapi (HR, 1,21; 95% konfidensinterval [CI] 0,93-1,57; 1-sidet p = 0,920). OS-resultaterne var ligeledes til fordel for placebo / CRT (HR 1,31; 95% CI 0,93-1,85; 1-sidet p = 0,937). 

”Der blev ikke observeret nogen forbedring i PFS med avelumab plus kemoterapi efterfulgt af vedligeholdelse af avelumab versus placebo plus kemoterapi hos patienterne,” konstaterer Ezra E. Cohen, der også påpeger, at der blev rapporteret flere bivirkninger blandt patienter, som modtog Bavencio.

 

”Bivirkninger af grad ≥3 blev rapporteret hyppigere med avelumab plus kemoterapi (88%) sammenlignet med 82% hos patienter i placebo og kemoterapi. Fatale skadevirkninger forekom hos 6% af patienterne på avelumab / kemoterapi og 5% af patienterne, der fik placebo / kemoterapi; 33% versus 32% af patienterne henholdsvis seponerede undersøgelsesmedicin på grund af bivirkninger.”