Neoadjuverende immunterapi viser lovende effekt mod hoved-halskræft

ESMO: Knap en tredjedel af patienter med hovedhalskræft (HNSCC) i stadie II-IVB får næsten komplet respons på behandling med immunterapi i neoadjuverende setting.

Det viser resultater fra IMCISION-studiet, der er blevet præsenteret (Abstrakt LBA40) på årets virtuelle ESMO-kongres. Behandlingen er lovende, men vi ved endnu ikke, hvilke patienter, der vil have gavn af neoadjuverende immunterapi, siger Niels Gyldenkerne, overlæge ved Odense Universitetshospital.

IMCISION undersøgte Opdivo (nivolumab) alene og nivolumab plus Yervoy (ipilimumab) i adjuverende setting til patienter med HNSCC i stadie II-IVB, som egnede sig til kirurgi. De 32 inkluderede patienter blev behandlet med nivolumab (240 mg i uge 1 og 3) eller nivolumab (240 mg i uge 1 og 3) plus ipilimumab (1mg/kg i uge 1) forud for kirurgi. Studiets primære endepunkt var patologisk respons.

Data fra studiet viser, at 31 procent af patienterne havde næsten komplet respons (pCR) på behandlingen, mens andre 31 procent havde partiel respons (20-89 procent). 14 måneder efter neoadjuverende behandling var samtlige af de patienter, som opnåede pCR, relapsfri (RFS). 

Vanskeligt at selektere

Niels Gyldenkerne overværede præsentationen af IMCISION, og finder resultaterne fra studiet interessante og lovende. Han mener dog, at der fortsat er lang vej til, at neoadjuverende immunterapi til HNSCC potentielt kan blive en realitet i klinikken.

"De godt 30 procent af patienterne, som får komplet respons på behandlingen, har god grund til at være jublende glade, men for de resterende 70 procent ser det anderledes ud. Dem giver vi jo reelt en behandling, som ikke virker, og som er associeret med en tung bivirkningsbyrde. Indtil vi bliver klogere på, hvem der har gavn af behandlingen, har den ikke gang på jorden," siger han.

I IMCISION fik seks patienter nivolumab alene, mens de resterende 26 patienter fik nivolumab kombineret med ipilimumab. Grad 3-4 bivirkninger blev observeret hos 11 ud af 32 patienter. I abstraktet oplyses det, at disse bivirkninger var håndterbare.

Behov for hurtige prøvesvar

Førend neoadjuverende immunterapi til HNSCC kan blive en realitet er der, ifølge Niels Gyldenkerne, behov for OS-data, som kan bekræfte, om responsraterne kan konverteres til en forlænget overlevelse. Ydermere er det så nødvendigt at udvikle en metode til at selektere patienterne, så det alene er de patienter, der har gavn af immunterapi i den neoadjuverende setting, der får behandlingen.

"Vi har brug for effektive markører til selektion af patienterne. Det er vigtigt, at det er markører, vi effektivt og hurtigt kan teste for i praksis. For patienter med HNSCC er det vigtigt, at der ikke går lang tid fra diagnose til behandlingsstart, og derfor nytter det ikke noget, at vi skal vente på et analyseresultat, der er tre uger undervejs – for så er toget altså kørt," siger Niels Gyldenkerne.