Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Efter tre års restriktioner: NICE afviser nu Opdivo mod metastatisk SCCHN

Det engelske lægemiddelagentur, NICE, har afvist immunterapien Opdivo (nivolumab) til behandling af tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) efter tre år med restriktiv behandlingstilladelse i England. 

I udkastet til behandlingsvejledningen for SCCHN vurderer NICE, at data indsamlet i det kliniske studie og via agenturets egen Cancer Drugs Fund (CDF) viser, at patienter med SCCHN lever længere, hvis de behandles med Opdivo frem for med én af ​​de tre mulige behandlinger i studiets komparator-arm. Men agenturet tilføjer, at der er usikkerhed omkring resultaterne, da en af ​​komparator-behandlingerne, kemoterapien docetaxel, allerede bruges som en standardbehandling til patientgruppen. Dette rejser tvivl om den langsigtede samlede overlevelsesfordel ved Opdivo, skriver NICE i en erklæring på agenturets hjemmeside.Cost-benefit-estimaterne var desuden højere, end hvad NICE anser for at være en 'acceptabel' brug af sundhedsvæsenets ressourcer, blev det tilføjet. 

Checkpoint-hæmmere er i øjeblikket er tilgængelige som behandling til SCCHB via Cancer Drugs Fund (CDF). Ændrer den endelige vejledning ikke anbefalingsstatus, vil de imidlertid blive fjernet fra CDF.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift