Efter tre års restriktioner: NICE afviser nu Opdivo mod metastatisk SCCHN

Det engelske lægemiddelagentur, NICE, har afvist immunterapien Opdivo (nivolumab) til behandling af tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN) efter tre år med restriktiv behandlingstilladelse i England. 

I udkastet til behandlingsvejledningen for SCCHN vurderer NICE, at data indsamlet i det kliniske studie og via agenturets egen Cancer Drugs Fund (CDF) viser, at patienter med SCCHN lever længere, hvis de behandles med Opdivo frem for med én af ​​de tre mulige behandlinger i studiets komparator-arm. Men agenturet tilføjer, at der er usikkerhed omkring resultaterne, da en af ​​komparator-behandlingerne, kemoterapien docetaxel, allerede bruges som en standardbehandling til patientgruppen. Dette rejser tvivl om den langsigtede samlede overlevelsesfordel ved Opdivo, skriver NICE i en erklæring på agenturets hjemmeside.Cost-benefit-estimaterne var desuden højere, end hvad NICE anser for at være en 'acceptabel' brug af sundhedsvæsenets ressourcer, blev det tilføjet. 

Checkpoint-hæmmere er i øjeblikket er tilgængelige som behandling til SCCHB via Cancer Drugs Fund (CDF). Ændrer den endelige vejledning ikke anbefalingsstatus, vil de imidlertid blive fjernet fra CDF.