Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Nye input til diskussion om kemodosis mod næsesvælgskræft

ASCO 2017: Studierne på ASCO’s store session om hovedhalskræft mandag morgen gav vigtige input til den diskussion, der i øjeblikket er blandt hovedhalskræftlæger, om, hvilken dosis kemoterapi, der skal bruges i standardbehandlingen; kemoterapi plus strålebehandling (chemoradiotherapy, CRT).

I de randomiserede undersøgelser, der indtil videre er lavet, har man givet kemoterapi i en relativt høj dosis (100 mg/m²) hver tredje uge. I Danmark giver man imidlertid kemoterapi ugentligt i en noget mindre dosis (40 mg/ m²), fordi man mener, at den høje dosis er for toksisk. To undersøgelser får professor på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Lena Specht, til at overveje, om det er det rigtige regime.

Det ene studie (Abstrakt 6006) har sammenlignet tre ugers CRT med cisplatin versus ugentlig CRT med cisplatin på 526 patienter med fremskreden næsesvælgkræft. Patienterne fik enten cisplatin 100 mg/m²hver tredje uge ad to omgang eller cisplatin 40 mg/m² ugentlig i op til seks cycler. Konklusionen lyder, at det ugentlige regime viser lignende behandlingseffektivitet, men øget toksicitet i henhold til leucopeni og thrombocytopeni, sammenlignet med treugers-regimet.

I det andet studie (Abstrakt 6007) blev 300 patienter med fremskreden næsesvælgkræft randomiseret til enten cisplatin 100 mg/m² sammen med stråling hver tredje uge eller cisplatin 30 mg/m² sammen med stråling ugentligt. Resultaterne viste, at tre-ugers cisplatin førte til 42 procent relativ reduktion i lokalregionale tilbagefald. Det betyder, ifølge forskerne bag undersøgelsen, at den høje dosis hver tredje uge er bedre end den ugentlige lavere dosis, og derfor bør være det foretrukne regime i CRT.

Lena Specht vil nu hjem og diskutere med sine kollegaer, om de fortsat skal give den lave dosis kemoterapi ugentligt i forbindelse med strålebehandling.

”Det er noget, vi er nødt til at gå hjem og spekulere over. De undersøgelser, der viser, at det virker, er givet i en høj dosis hver tredje uge. Så vi skal finde ud af, om vi skal lave om på vores behandling,” siger hun.

Udover dosis-studierne fremhæver Lena Specht to kinesiske studier, hvoraf det ene viser, at supplerende kemoterapi med cisplatin-gemcitabin efter CRT ikke forbedrer overlevelsen for patienter med næsesvælgkræft ((Abstrakt 6002). Det andet studie viser, at kemoterapi inden CRT forbedrer resultaterne for højrisikopatienter med næsesvælgkræft (Abstrakt 6005).

Resultaterne vedrørende næsesvælgkræft er særligt væsentlige for Lena Specht, fordi hun i sin stilling på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet er med til at behandle grønlandske patienter, som har en genetisk betinget betydeligt øget risiko for at få næsesvælgkræft.

Tags: ASCO 2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift