Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Langtidsdata for Opdivo bekræfter effekt mod hovedhalskræft

Sammenlignet med kemoterapi reducerer Opdivo (nivolumab) også på længere sigt risikoen for død hos patienter med tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (SCCHN), der har oplevet svigt på platinbaseret behandling.

Det viser data for toårsoverlevelse fra fase III-studiet CheckMate-141, som blev præsenteret mandag den 16. april på årsmødet i American Association for Cancer Research (AACR).

Overlæge på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, Claus Andrup Kristensen er ikke overrasket over studiets resultater.

"De bekræfter tidligere data og viser, at effekten også er der, når man følger patienterne i længere tid. Det er ikke så overraskende. Det får ingen betydning for patienterne, for Opdivo er blevet godkendt til den patientgruppe, og vi bruger det allerede,” siger Claus Andrup Kristensen.

CheckMate-141 er et globalt, åbent, randomiseret fase III-forsøg af Opdivo versus investigatorens valg af kemoterapi til patienter med tilbagevendende eller metastatisk SCCHN, som havde tumorprogression i løbet af eller inden for seks måneder efter modtagelse af platinbaseret behandling. Patienterne blev inkluderet uanset deres HPV- eller PD-L1-status.

Patienterne blev randomiseret 2:1 til at modtage Opdivo 3 mg/kg intravenøst ​​over 60 minutter hver anden uge (240 patienter) eller investigtorens valg (121 patienter) af enten methotrexat 40 til 60 mg/m2 intravenøst ​​ugentligt, docetaxel 30 til 40 mg/m2 intravenøst ​​ugentlig eller cetuximab 400 mg/m2 intravenøst ​​en gang og derefter 250 mg/m2 ugentligt.

Patienter behandlet med Opdivo oplevede en 32 procents reduktion i risikoen for død efter mindst to års opfølgning, med en gennemsnitlig samlet overlevelse (OS) på 7,7 måneder, sammenlignet med 5,1 måneder for standardkemoterapi. Den toårige overlevelsesrate for Opdivo var 16,9 procent mod 6,0 procent.

Den vedvarende OS-fordel ved Opdivo blev observeret på tværs af PD-L1-udtryk og ikke-PD-L1-udtryk. Ved den toårige opfølgning hos patienter behandlet med Opdivo, hvis tumorer havde PD-L1-ekspression ≥ 1 procent, blev dødsrisikoen reduceret med 45 procent (HR 0,55, 95% CI: 0,39 til 0,78). For patienter behandlet med Opdivo, hvis tumorer havde PD-L1-ekspression <1 procent, blev dødsrisikoen på to år reduceret med 27 procent (HR 0,73, 95% CI: 0,49 til 1,09) i forhold til standard kemoterapi.

Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem de to arme for PFS (HR 0,87; 95% CI: 0,68 til 1,11) for henholdsvis Opdivo og investigatorens valg.

Opdivos sikkerhedsprofil var i overensstemmelse med tidligere analyser og med tidligere undersøgelser af Opdivo hos patienter med modermærkekræft og ikke-småcellet lungekræft. Behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3-4 forekom hos 15,3 procent af patienterne, der fik Opdivo, mod 36,9 procent af patienterne, som fik investigatorens valg.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift