Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Behandling af halsbrand kan forebygge spiserørskræft

Medicinsk eller kirurgisk behandling af alvorlig halsbrand kan forebygge kræft i spiserøret, viser en stor undersøgelse fra Karolinska Institutet.

Resultaterne er offentliggjort i JAMA Oncology.

I undersøgelsen anvendte forskerne data fra sundhedsregistre fra de fem nordiske lande i perioden 1964-2014. Ud af studiets mere end 940.000 patienter med reflux (også kaldet gastro-øsofagal-refluks, som er betegnelsen for, at surt maveindhold eller mavesyre glider op i spiserøret) havde omkring 895.000 modtaget medicinsk behandling, og ud af disse fik næsten 2.370 patienter (0,3 procent) kræft i spiserøret under opfølgningen. Risikostigningen for kræftsygdommen faldt over tid efter behandling og forsvandt 15 år eller senere hos dem, som blev medicineret, i forhold til den tilsvarende population.

Ud af de mere end 48.400 patienter, der fik en antireflux-operation, udviklede 177 (0,4 procent) kræft i spiserøret under opfølgningen. Risikoen for spiserørskræft faldt tydeligt også i denne gruppe og var på samme niveau som den tilsvarende befolkning 15 år eller senere efter operationen.

Når patienter med reflux, som havde gennemgået operation, blev sammenlignet med dem, som havde modtaget medicin, havde de opererede en lidt højere risiko for kræft i spiserøret gennem hele opfølgningstiden, men stigningen i risiko steg ikke over tid. Dette forklares sandsynligvis af, at de fra begyndelsen havde en mere alvorlig reflux.

Eftersom den enkeltes risiko for at udvikle kræft i spiserøret er lav, selv blandt dem, der har reflux, skal resultaterne ikke motivere til reflux-behandling alene som forebyggelse af kræft, lyder det fra forskerne bag studiet. De påpeger, at for den lille andel af mennesker med svær reflux i kombination med andre risikofaktorer for kræft i spiserøret, som f.eks. fedme, hankøn og fremskreden alder, kan effektiv og vedvarende medicinsk behandling eller operation for reflux anbefales.

Sygelig grad af halsbrand og sure opstød påvirker 10-20 procent af den voksne befolkning. Langvarig og svær reflux er den største risikofaktor for kræft i spiserøret, som er en aggressiv kræftform, der er vanskelig at behandle.

Reflux behandles normalt med lægemidler, der gør maveindholdet mindre surt, hvilket normalt fjerner eller mindsker symptomerne. Et alternativ er kirurgi, som forhindrer mavesækkens indhold i at ryge op i spiserøret. Tidligere undersøgelser har ikke tydeligt vist, at disse behandlinger vil forhindre kræft i spiserøret, men undersøgelserne har ikke været store nok og har ikke haft tilstrækkelig opfølgningstid til at drage pålidelige konklusioner om de mulige langsigtede kræftforebyggende effekter.

Den nye undersøgelse viser for første gang statistisk signifikante resultater med et tilstrækkeligt stort antal patienter og med en lang opfølgningsperiode på 15 år efter operationen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift