Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Imfinzi til NSCLS-patienter med bestemt PD-L1-udtryk

Medicinrådet har besluttet at anbefale PD-L1-hæmmeren Imfinzi (durvalumab) som mulig standardbehandling til patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i stadie III og et PD-L1-udtryk på mindst 25 procent, der har modtaget kurativt intenderet kemoradioterapi.

Derimod anbefaler rådet ikke Imfinzi som mulig standardbehandling til de patienter, som har et PD-L1-udtryk på mellem en og 24 procent.

”Rådet har diskuteret den kliniske merværdi og effekten hos patienter med et PD-L1-udtryk på både over og under 25 procent, og der er lidt forskellige vurderinger. Efter min opfattelse tænker nogen, at når vi får lidt mere data, vil vi se, at det også virker til patienter med et PD-L1-udtryk på under 25 procent. Men beslutningen er truffet i enighed, og rådet har fulgt det, som fagudvalget har lagt op til. Hvis der kommer substantielle nye data, kigger vi selvfølgelig på sagen igen,” siger medlem af Medicinrådet fhv. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen.

Baggrunden for Medicinrådets anbefaling af Imfinzi er, at rådet vurderer, at lægemidlet til patienter med NSCLC stadie III og PD-L1 ekspression på mindst 25 procent giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo. Evidensens kvalitet er dog meget lav.

For stadie III NSCLS-patienter med PD-L1 ekspression ≥ en procent og < 25 procent vurderer Medicinrådet, at Imfinzi giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med placebo. Medicinrådet lægger vægt på, at der ikke er dokumenteret en effekt af Imfinzi på overlevelse hos disse patienter. Evidensens kvalitet er dog også her meget lav.

Behandling med Imfinzi er forbundet med betydelige meromkostninger sammenlignet med placebo. Men for patienter med PD-L1 ekspression på mindst 25 procent vurderer Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, Imfinzi forventes at have. Medicinrådet lægger vægt på, at Imfinzi til denne gruppe patienter giver en længere overlevelse og en markant længere progressionsfri overlevelse.

Beslutningen vedrørende Imfinzi blev truffet på et møde i Medicinrådet den 19. juni.

Omtrent 4.600 danskere diagnosticeres årligt med lungekræft. Cirka 850 af patienterne har lungekræft i stadie III, der behandles med kurativt intenderet kemoradioterapi. Flertallet af patienterne får sygdomsprogression trods behandling med sigte på helbredelse, og den observerede fem-årsoverlevelse var syv-15 procent for patienter diagnosticeret i 2011. Af disse patienter er cirka 340 kandidater til behandling med Imfinzi. Ved recidiv efter kemoradioterapi behandles patienterne efter gældende retningslinjer afhængigt af sygdommens stadie og biomarkører.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift