Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Real World: Immun-checkpoint hæmmere har god effekt

WCLC: Immun-checkpoint hæmmere har ligeså god effekt på en uselekteret, dansk patientpopulation med ikke-småcellet lungekræft, som de selekterede patientpopulationer, der typisk optræder i kliniske studier,

Det konkluderer de danske forskere bag et studie, der søndag blev præsenteret (Abstrakt EO1.04-22) på WCLC 2019 i Barcelona.

På hverdagens onkologiske afdelinger ophører patienter med ikke-småcellet lungekræft ofte behandlingen med immun-checkpoint hæmmere (ICH), før de når to års behandling. Det skyldes enten, at sygdommen forværres eller at de udvikler bivirkninger til behandlingen. Patienterne har samtidig generelt en mere kompleks sygehistorik end de selekterede patientpopulationer i kliniske studier – samt flere patienter har hjernemetastaser, og den gruppe har kun sparsomt været inkluderet i de kliniske studier som patientgruppe.

Det har derfor været uvist, om effekten af immun-checkpoint hæmmere er ligeså stor på en uselekteret patientgruppe med ikke-småcellet lungekræft, som effekten, der ses i kliniske studier. Og om immunterapibehandling har samme niveau af bivirkninger i en uselekteret patientgruppe.

Det ny danske studie, fremlagt som e-poster på WCLC, har nu undersøgt dette for helt almindelige danske lungekræftpatienter.

Her finder den danske forskergruppe, at en uselekteret patientgruppe med ikke-småcellet lungekræft samlet set opnår ligeså stor effekt af immun-checkpoint hæmmere som en selekteret gruppe, set på parametrene: generel overlevelse og overlevelse uden sygdomsforværring. 

”Lige nu peger vores resultater mod, at hæmmerne har ligeså god effekt på en bredere, uselekteret, dansk populationsgruppe som på en selekteret patientgruppe. Det ser ud til, at mange patienter stadig opnår god effekt, trods det at mange patienter med ikke-småcellet lungekræft er nødt til at stoppe behandlingen med immun-checkpoints hæmmere, før de har fået to års fuld behandling,” siger Birgitte Bjørnhart, speciallæge i onkologi og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet og Onkologisk afdeling ved Odense Universitets Hospital. Hun hovedforfatter til forskningsartiklen, der også er udgivet i Acta Oncologica.

Virkelighedens patienter

Selvom den uselekterede patientgruppe klarer sig godt, når det kommer til generel overlevelse og overlevelse uden sygdomsforværring, så har gruppen et højere niveau af immunrelaterede bivirkninger, der fører til, at de må stoppe med behandlingen.

”Tidligere ophør med ICH-behandlingen pga. immunudløste bivirkninger har i vores studie ikke vist at nedsætte overlevelsen, hvilket peger på, at denne patientgruppe også har gavn af behandlingen, og at effekten også her kan være langvarig. Vi har dog brug for at kortlægge disse bivirkninger yderligere, herunder hvordan de indvirker på patienternes livskvalitet. Dette forsker vi i øjeblikket i på Odense Universitets Hospital.”

Undersøgelsen er lavet på 118 patienter på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling i perioden 2015 til 2018, og resultaterne er kun første led, forklarer Birgitte Bjørnhart.

”Resultaterne er under publikation og baner vejen for et større, nationalt studie, som vi er i færd med at etablere i samarbejde med landets andre onkologiske afdelinger og Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe (DOLG).”

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift