Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NICE anbefaler Tecentriq plus kemo mod småcellet lungekræft

Det engelske sundhedsinstitut, NICE, anbefaler nu immunterapien Tecentriq (atezolizumab) i kombination med kemoterapi mod fremskreden småcellet lungekræft.

I første omgang havde NICE ellers ikke anbefalet Tecentriq, men efter en prisforhandling med producenten Roche, har NICE nu ændret standpunkt og anbefaler behandlingen fremfor kemoterapi alene.

Ifølge NICE antyder kliniske studier, at Tecentriq med carboplatin og etoposid forlænger tiden, inden fremskreden småcellet lungekræft forværres, med ca. en måned sammenlignet med standard kemoterapi (henholdsvis 5,2 måneder mod 4,3 måneder).

Studierne peger på, at den generelle overlevelse også er bedre, men den langsigtede effekt er usikker.

Selskabet vurderer selv, at behandlingskombinationen er det første medicinale behandlingsfremskridt til denne patientgruppe i årtier:

”Småcellet lungecancer i fremskreden fase er en aggressiv sygdom, og der har været et krav om at bringe nye behandlingsmuligheder til disse patienter. Dette er det første fremskridt inden for systemisk behandling i årtier, og vi er stolte over at have samarbejdet med det kliniske samfund og NICE for at sikre, at patienter kan drage fordel af denne medicin,” siger Gemma Boni i en pressetekst fra Roche. Hun er ansvarlig for lungekræft-sektionen hos Roche Products Limited.   

Medicinrådet er i gang med at udarbejde anbefaling

Medicinrådet er i færd med at evaluere behandlingskombinationen til samme patientgruppe. Lige nu er deres foreløbige konklusion til høring hos parter.

Faggruppen skriver i vurderingen

”Medicinrådet finder, at atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid sammenlignet med carboplatin og etoposid giver en værdi, som ikke kan kategoriseres. Medicinrådet vurderer, at effekten af atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid samlet set er bedre, end effekten af carboplatin og etoposid alene. Evidensens kvalitet er lav.” 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift