Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Præcisering fra Dansk Lunge Cancer Gruppe i Fredberg-sag

Efter artiklen ’Parter i Silkeborgkonflikten glade for anerkendelse i Fredberg-sag’ bragt på Onkologisk Tidsskrift og Sundhedspolitisk Tidsskrift har vi valgt at justere artiklen. Derudover bringer vi denne præcision fra Dansk Lunge Cancer Gruppe.

“Dansk Lunge Cancer Gruppes (DLCG's) Forretningsudvalg ønsker at præcisere, at DLCG's udtalelse fra december 2019 alene vedrører den situation, hvor man som læge ønsker at henvise en patient til en billeddiagnostisk undersøgelse med det primære formål at få afklaring af, om patienten har lungekræft. I denne situation er en kontrastforstærket CT den rette undersøgelse, mens en lavdosis-CT vil indebære risiko for at overse kræftsygdom eller anden alvorlig sygdom.

DLCG har ikke på noget tidspunkt udtrykt andet end dette.” 

Endvidere ønskes præciseret, at Sundhedsstyrelsens Pakkeforløb for Lungekræft, som er udarbejdet af den øverste sundhedsmyndighed i Danmark, selvfølgelig er den gældende vejledning at følge, hvis man som læge møder en patient med symptomer, som kan give mistanke om lungekræft.”

Læs mere om DLCG’s ønske med udtalelsen fra 2019 i artiklen her.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift