Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

USA udvider målgruppen for lungekræftscreening

Aldersgruppen for, hvem der tilbydes en årlig lavdosis CT-scanning (LDCT) i USA skal udvides til at inkludere rygere helt ned til 50-årsalderen. Det anbefaler den amerikanske task force USPSTF i en ny erklæring.

Den nye erklæring er udgivet i tidsskriftet JAMA. Ifølge USPSTF skal LDCT nu tilbydes årligt til rygere i alderen 50 til 80 år og med 20 års rygehistorik. Det inkludere også de borgere, der er stoppet med at ryge i de sidste 15 år. Den nye erklæring udvider således målgruppen for screeningsprogrammet fra det tidligere anbefalede aldersinterval på 55-80 år og reducerer rygeeksponeringen fra 30 til 20 pakkeår.

Rådgivningen er baseret på resultaterne af en modelleringsundersøgelse, der også er offentliggjort i JAMA. Undersøgelsen indikerer, at disse ændringer sandsynligvis vil resultere i flere fordele, end tilfældet var ved de amerikanske kriterier fra 2013. LDCT-strategier, der bruger en 20-årig tærskel, blev således estimeret til at forhindre 469-558 dødsfald per 100.000 individer i live i en alder af 45 år versus 381 per 100.000 med en 30-pakkeårs ’cut-off’, hvilket resulterede i 6018-7596 versus 4882 opnåede livsår.

Den nedre eksponeringstærskel var imidlertid også forbundet med en højere grad af falsk-positive resultater (1,9-2,5 vs. 1,9 pr. person screenet i 100.000 indbyggere), dødelig overdiagnose (83-94 mod 69 pr. 100.000) og strålingsrelateret lungekræftsdødsfald (29,0-42,5 mod 20,6 pr. 100.000), konkluderede forskerne bag undersøgelsen.

Balancen mellem fordele og ulemper forbundet med LDCT-screening hos højrisikorygere er ydermere blevet vurderet i et systematisk review publiceret i JAMA. Her blev fordelene og ulemperne vurderet ved inkludering af flere i screeningsprogrammet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift