- først med nyheder om medicin

Opdivo og Yervoy giver største OS-fordel mod metastatisk lungekræft nogensinde

ASCO: Førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) har den længste samlede overlevelse nogensinde dokumenteret i et fase III-studie med patienter med metastatisk NSCLC - uanset deres PD-L1-ekspressionsniveau. 

De markante resultater kommer fra det randomiserede fase III-studie CheckMate 227 (abstract #LBA9025), der netop er blevet offentliggjort som en Late Breaking Abstract ved en poster session

Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) førte i studiet til en øget femårs overlevelse, hvor størstedelen af ​​patienterne var behandlingsfrie i tre år eller mere efter afbrydelse af behandlingen - uanset PD-L1-udtryk. 

“Disse langtidsresultater understøtter brugen af nivolumab plus ipilimumab som en effektiv førstelinjebehandling til behandling af metastatisk ikke små-cellet lungekræft uanset PD-L1-udtrykket,” sagde Julie R. Brahmer fra Johns Hopkins Kimmel Cancer Center i USA, der præsenterede studiet.

Blandt patienter, der var i live efter fem år og modtog Opdivo og Yervoy, forblev 66 procent (PD-L1 lig med eller over en procent) og 64 procent (PD-L1 under en procent) behandlingsfrie i over tre år. 

CheckMate 227-studiet bestod af 1.739 voksne med tidligere ubehandlet stadie IV eller tilbagevendende NSCLC, som ikke havde nogen kendte EGFR/ALK-ændringer og en ECOG-præstation status lig med eller under en. 

Patienterne blev først randomiseret efter PD-L1-udtryk, og dernæst i tre grupper hver. Patienter over eller lig med PD-L1-udtryk på en procent blev tilfældigt inddelt til at modtage nivolumab plus ipilimumab (NIVO + IPI), nivolumab alene (NIVO) eller kemoterapi. For deltagere med et PD-L1-udtryk under en procent blev randomiseret til at modtage NIVO + IPI, NIVO + kemo eller kemoterapi alene.

Alle deltagere blev behandlet indtil progression, toksicitet eller op til to års behandling med immunterapi. 

Forbedret OS og PFS på tværs af grupper

De samlede overlevelsesrater efter fem år for patienter med tumor PD-L1 lig med eller over en procent var 24 procent for NIVO + IPI-gruppen, 17 procent for NIVO-gruppen, og 14 procent for gruppen, der modtog kemoterapi. 

Den progressionsfrie overlevelse var henholdsvis 12 procent, ni procent og to procent for de tre behandlingsgrupper.

De forbedrede rater blev også observeret hos patienter med tumor PD-L1 under en procent ved NIVO + IPI-behandlingen sammenlignet med kemoterapi. Her var de fem-årige OS-rater 19 procent for NIVO + IPI-gruppen, 10 procent for dem, der modtog både nivolumab og kemo og syv procent for gruppen, der alene modtog kemoterapi. 

Den progressionsfrie overlevelse var henholdsvis 10 procent, syv procent og to procent for grupperne.

Ved postersessionen blev der også fremlagt resultater fra squamous eller ikke-squamous,, som viser samme tendens. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed af NIVO ± IPI var 17,7 måneder (PD-L1 ≥ 1%) og 9,5 måneder (PD-L1 < 1%). Der blev ikke observeret nye bivirkninger i studiet.

Resultaterne er på linje med fire års fundene, der blev præsenteret ved sidste års ASCO-kongres, fra samme studie. 

Derudover har nivolumab plus ipilimumab kombinationer tidligere vist signifikante forbedringer i OS i flere kliniske fase III-studier værende: CheckMate-227 og CheckMate-9LA i NSCLC, CheckMate-067 i metastatisk melanom, CheckMate-214 i avanceret nyrecellecarcinom, CheckMate-743 i lungehindekræft og CheckMate-648 i spiserørskræft.