Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Der skal findes alternativ til firmabetalt kongresdeltagelse

Olfred Hansen

WCLC18: Man kan ikke lukke færgeruten uden at have bygget en bro først. Det billede bruger professor Olfred Hansen fra Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, til at beskrive, hvordan han ser Region Syddanmarks beslutning om, at regionens læger fra næste år ikke længere må deltage i kongresrejser, der er betalt af industrien.

”Industrien har lagt enormt mange penge i rejseaktiviteter. De penge har hospitalerne ikke. Det er nemt nok at lave et forbud uden at komme med et alternativ. Man kan ikke sige, ”nu sejler færgen ikke mere”, uden at have bygget en bro forinden,” siger Olfred Hansen.

Han mener, at der er mange gode grunde til, at både forskere, klinikere og uddannelseslæger skal deltage i kongresser.

”Hvis man er forsker, tager man afsted for at præsentere data, hvis man har været med i et forsøg. Det er også et vigtigt formål at få feedback. I år præsenterede jeg et studie vedrørende stereotaktisk strålebehandling, og den feedback jeg fik på sessionen, gør, at jeg nu ved præcist, hvor jeg skal ændre og udvikle nogle ting. Det er fantastisk godt. En anden vigtig grund er at møde alle de folk, man samarbejder med,” siger Olfred Hansen.

Som kliniker er det vigtigt at deltage i kongresser for at følge med i, hvad der rør sig på kræftområdet, mener han.

”Som kliniker, hvor man typisk ikke laver så meget forskning, fordi man har mange patienter, deltager man i kongresser for at få den nyeste viden. Sådan at man, når man sidder med patienter, troværdigt kan sige, at man følger med. Nogle af de helt store ting bliver nærmest publiceret med det samme, mens der kan gå flere år, før andre resultater, som også kan have stor betydning, finder frem til publikation. Så hvis du virkelig skal vide, hvad der rør sig, til gavn for dine patienter og din afdelings udvikling, er du nødt til at komme afsted,” siger Olfred Hansen.

Den tredje gruppe, der har stor gavn af at komme på kongres, er de unge læger, påpeger Olfred Hansen:

”Det er vigtigt, at de unge mennesker kommer med og ser, hvad der foregår, hvordan man gør det på andre centre, og hvordan man agerer i international sammenhæng. Det kan ikke lade sig gøre, hvis man ikke kommer ud. Deres rejser har oftest været sponsoreret af industrien, så min frygt er, at deres mulighed nu forsvinder helt. Jeg skal ofte præsentere noget eller have en rolle i sessioner, så jeg skal nok komme ud at rejse, men hvad med de andre?”

Trods bekymringen for, hvordan de nye regler vil påvirke muligheden for kongresdeltagelse, mener Olfred Hansen, at det er positivt, at de forskellige kongresser nu bliver ligestillet.

”Industrien har været en stor sponsor, og de har valgt at invitere til kongresser, hvor deres produkter var i højsædet. Det er naturligt nok. Det gode ved, at industrien ikke skal betale, er, at vi befrier os fuldstændigt fra industriens valg af kongresser. F.eks. har strålekongresser, som jeg gerne vil deltage i, ikke samme prioritet som kemokongresser fra industriens side. Så det er ikke kun negativt, at industrien ikke skal betale mere. Men der burde være fundet en løsning, før man lavede et forbud,” siger han.

Tags: WCLC18, medicinrodet?

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift