Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EU godkender Imfinzi som monoterapi mod NSCLC

Europa-Kommissionen har godkendt markedsføringstilladelse for Imfinzi (durvalumab) som monoterapi til behandling af lokalt avanceret, uopløselig NSCLC hos nogle voksne patienter.

Det gælder dog kun patienter hvis tumorer udtrykker PD-L1 på ≥1% af tumorceller, og hvis sygdom ikke er fremskredet efter platinbaseret kemoterapi og strålebehandling (CRT).

Godkendelsen er baseret på resultater fra fase III PACIFIC-forsøget, hvorfra der i går blev præsenteret nye resultater på WCLC i Toronto, hvor de blev betegnet som årets største nyhed.

"Patienter i Europa diagnosticeret med lokalt avanceret, uopløselig ikke-småcellet lungekræft har nu en ny behandlingsmulighed," siger Dave Fredrickson, der er chef for AstraZenecas onkologi-del.

"Imfinzi er den eneste immunterapi, der skal godkendes i denne helbredelsesindstilling, og vi er stolte af at tilbyde en ny standardbehandling for denne svære sygdom."

Dr. Luis Paz-Ares, der er medansvarlig forsker på PACIFIC-forsøget siger:

"Lungekræft er den vigtigste årsag til kræftrelateret død i Europa og ca. en tredjedel af europæisk patienter med NSCLC til stede med lokalt avanceret sygdom. I årtier har plejen for pleje af disse patienter været kemoterapi og strålebehandling efterfulgt af aktiv overvågning, hvorefter hovedparten af ​​patienterne udvikler sig til avanceret sygdom. Imfinzi har demonstreret en overbevisende overlevelsesfordel for disse patienter på dette område af betydeligt ubetydeligt behov."

Godkendelsen følger den positive udtalelse fra EMAs komite for human medicin 27. juli 2018.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift