NICE anbefaler avelumab-axitinib kombi mod avanceret nyrekræft

Det engelske lægemiddelorgan NICE anbefaler immunterapierne Bavencio (avelumab) i kombination med axitinib som en førstebehandling af avanceret nyrekræft.  

Virksomhederne Merck og Pfizer, som står bag de to præparater, fremhæver, at resultaterne for patienter med avanceret RCC stadig er "uacceptabelt dårlige" med en femårig overlevelsesrate på cirka 12 procent ved senstadie sygdom, og at der derfor er behov for flere og bedre førstelinjebehandlinger. 

"Denne positive anbefaling fra NICE giver patienter med avanceret nyrecancer en effektiv og godt tolereret behandlingsmulighed med påviste fordele i progressionsfri overlevelse og objektiv responsrate fra et randomiseret fase III-forsøg," udtaler professor Amit Bahl i en pressetekst på Mercks hjemmeside. Han er konsulent i onkologi, specialiseret i nyre cellekarcinom. 

”Dette kunne forbedre resultaterne i denne gruppe af patienter. Kombinationen af ​​en immunterapi med en tyrosinkinaseinhibitor giver patienterne en ny behandlingsmulighed.”

JAVELIN-resultater baner vejen

Bavencio er en checkpoint-hæmmer, der er målrettet PD-L18, og axitinib er en antiangiogen VEGF-målrettet TKI. Deres virkningsmekanismer er, ifølge producenterne, komplementære og rettet mod to mekanismer, som får tumorer til at vokse. 

I JAVELIN Renal 101-undersøgelsen sænkede kombinationen risikoen for sygdomsprogression eller død med 31 procent uanset PD-L1-status sammenlignet med lægemidlet sunitinib. Median progressionsfri overlevelse blev forbedret med 5,3 måneder. Undersøgelsen forløber stadig for at afgøre den samlede overlevelsesgevinst.  

Kombinationen blev gjort tilgængelig som en del af ordningen med tidlig adgang til medicin (EAMS) i august 2019, hvilket har gjort det muligt for mere end 150 patienter at få tidligere adgang til behandlingen i hele Storbritannien.