Nyrekræft: Immun-kombination ser ud til at have effekt på hjernemetastaser

ASCO: En kombination af Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) efterfulgt af nivolumab alene viser god respons hos tidligere ubehandlede patienter med avanceret clearcelle nyrekræft med hjernemetastaser, indikerer mindre delstudie.

Resultaterne stammer fra det prospektive CheckMate 920-studie, der er med på den amerikanske kræftkongres ASCO 2021 under en poster-diskussion (abstrakt #4515).

”Det er meget interessant resultat, selvom det er et mindre delstudie, der bidrager med disse data. Og det er positivt, at de har valgt at tage denne patientgruppe med i et prospektivt studie og forsøge med en behandlingsform, som har vist sig gavnlig hos lignende fremskredne patienter dog uden hjernemetastaser,” siger Jesper Andreas Palshof, afdelingslæge ved Onkologisk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital. Han har ikke selv bidraget til studiet.

Kliniske immunterapistudier inkluderer typisk ikke patienter med hjernemetastaser, men det har forskerholdet valgt at gøre i CheckMate 920.

De 28 patienter, der er inkluderet i studiet, havde ikke modtaget kræftbehandling på forhånd. Patienterne måtte ved indgang i studiet ikke have behov for kortikosteriod-behandling eller symptomer på metastaser.

I studiet blev stråleterapi erstattet med med immunterapi. Først modtog patienterne en kombination af nivolumab (3 mg/kg) og ipilimumab (1 mg/kg) hver tredje uge efterfulgt af nivolumab (480 mg) hver fjerde uge i ≤2 år eller indtil sygdomsprogression/uacceptabel toksicitet.

Det primære endepunkt var grad 3 eller højere immun-relaterede bivirkningshændelser (imAE). Sekundære endepunkter inkluderede progressionsfri overlevelse (PFS) og objektiv responsrate (ORR). Eksplorative endepunkter inkluderede samlet overlevelse (OS).

Efter en median opfølgningstid på 24,5 måneder viste resultaterne:  

  • En median behandlingstid var 3,4 måneder for nivolumab og 2,1 måneder for ipilimumab.
  • Grad 3–4 imAE var diarré / colitis (7,1 procent), hypofysitis (3,6 procent), udslæt (3,6 procent), hepatitis (3,6 procent) og diabetes mellitus (3,6 procent).
  • Af de 25 patienter, der kunne evalueres for ORR, var ORR 32,0 procent (95% CI, 14,9-53,5).
  • Ingen patienter opnåede komplet respons, men otte opnåede delvis respons, og 10 patienter havde stabil sygdom.
  • Mediantid til respons var 2,8 (2,4-3,0) måneder.
  • Medianvarighed af respons var 24,0 måneder (3,9 – ikke estimeret [NE]);
  • Fire ud af otte responderende patienter er stadig uden progression.
  • Ud af 28 patienter havde syv (25 procent) intrakraniel progression.
  • Median PFS (n = 28) var ni måneder (95% CI, 2,9-12,0).
  • Median OS (n = 28) er stadig ikke nået (95% CI, 14,1 måneder – NE).

På baggrund af resultaterne konkluderer forfatterne, at immunterapi-behandlingen har en sikkerhedsprofil, som er kendt fra andre patientgrupper, og at behandlingen har langvarig respons hos en betydelig del af patientpopulationen.

”Det peger på, at vi ikke nødvendigvis behøver at gå i gang med strålebehandling som det første. Data tyder på en rimelig anti-tumoraktivitet, og at behandlingen er sikker. Det er et mindre prospektivt studie, men det flugter med mindre retrospektive studier,” siger Jesper Andreas Palshof.