Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo og Yervoy giver længste overlevelse mod metastatisk nyrekræft nogensinde dokumenteret

ESMO: Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab)-kombinationen demonstrerer den længste samlede overlevelse nogensinde dokumenteret i et fase III-studie på patienter med tidligere ubehandlet, fremskreden eller metastatisk nyrecellecarcinom (RCC). 

De markante resultater fra fase III-studiet CheckMate-214 blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO2021 (abstrakt #661p). 

Efter en median opfølgning på 67,7 måneder fastholdt immunterapi-kombinationen en overlegen samlet overlevelse (OS) i forhold til sunitinib hos patienter med mellemdårlig og dårlig prognose.   

Resultatet viste, at:

  • Median OS var 47,0 måneder for patienter med mellem- og dårlig risiko behandlet med nivolumab+ipilimumab versus 26,6 måneder med sunitinib (Hazard Ratio [HR] 0,68; 95% konfidensinterval [CI]: 0,58 til 0,81)
  • Femårs overlevelsesrate var henholdsvis 43 procent og 31 procent.
  • ORR-fordelen blev opretholdt med kombinationsbehandlingen sammenlignet med sunitinib (42 procent versus 27 procent).
  • Derudover opnåede flere patienter, der blev behandlet med kombinationen, komplet respons (11 procent versus 2 procent).
  • Responsvarighed (DOR): For patienter behandlet med kombinationen blev der ikke nået en median DOR sammenlignet med 19,7 måneder med sunitinib.

En analyse af ’intention to treat’ (ITT)-gruppen viste ligesådan langvarige fordele med nivolumab+ipilimumab:  

  • Kombinationen demonstrerede en median OS på 55,7 måneder, hvilket er det længste overlevelsesresultat, der er rapporteret til dato i et fase 3 -forsøg på avanceret RCC. Det var sammenlignet med 38,4 måneder med sunitinib (HR 0,72; 95% CI: 0,62 til 0,85).
  • Femårs OS-rater var 48 procent for patienter behandlet med kombinationen og 37 procent for patienter, der fik sunitinib.
  • Kombinationen fortsatte med at vise en højere ORR end sunitinib (39 procent versus 32 procent) med en komplet responsrate på 12 procent i kombinations-armen versus tre procent i sunitinib-armen.
  • Flere patienter, der blev behandlet med kombinationen, opnåede også komplet respons, som efterfølgende ikke udviklede sig (9,6 procent versus 2,4 procent).
  • Median DOR blev ikke nået med kombinationen, men var 24,8 måneder med sunitinib. 

Sikkerhedsprofilen for nivolumab og ipilimumab var håndterbar, og der opstod ingen nye sikkerhedssignaler med forlænget opfølgning.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift