Opdivo og Yervoy giver længste overlevelse mod metastatisk nyrekræft nogensinde dokumenteret

ESMO: Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab)-kombinationen demonstrerer den længste samlede overlevelse nogensinde dokumenteret i et fase III-studie på patienter med tidligere ubehandlet, fremskreden eller metastatisk nyrecellecarcinom (RCC). 

De markante resultater fra fase III-studiet CheckMate-214 blev præsenteret på den europæiske kræftkongres ESMO2021 (abstrakt #661p). 

Efter en median opfølgning på 67,7 måneder fastholdt immunterapi-kombinationen en overlegen samlet overlevelse (OS) i forhold til sunitinib hos patienter med mellemdårlig og dårlig prognose.   

Resultatet viste, at:

  • Median OS var 47,0 måneder for patienter med mellem- og dårlig risiko behandlet med nivolumab+ipilimumab versus 26,6 måneder med sunitinib (Hazard Ratio [HR] 0,68; 95% konfidensinterval [CI]: 0,58 til 0,81)
  • Femårs overlevelsesrate var henholdsvis 43 procent og 31 procent.
  • ORR-fordelen blev opretholdt med kombinationsbehandlingen sammenlignet med sunitinib (42 procent versus 27 procent).
  • Derudover opnåede flere patienter, der blev behandlet med kombinationen, komplet respons (11 procent versus 2 procent).
  • Responsvarighed (DOR): For patienter behandlet med kombinationen blev der ikke nået en median DOR sammenlignet med 19,7 måneder med sunitinib.

En analyse af ’intention to treat’ (ITT)-gruppen viste ligesådan langvarige fordele med nivolumab+ipilimumab:  

  • Kombinationen demonstrerede en median OS på 55,7 måneder, hvilket er det længste overlevelsesresultat, der er rapporteret til dato i et fase 3 -forsøg på avanceret RCC. Det var sammenlignet med 38,4 måneder med sunitinib (HR 0,72; 95% CI: 0,62 til 0,85).
  • Femårs OS-rater var 48 procent for patienter behandlet med kombinationen og 37 procent for patienter, der fik sunitinib.
  • Kombinationen fortsatte med at vise en højere ORR end sunitinib (39 procent versus 32 procent) med en komplet responsrate på 12 procent i kombinations-armen versus tre procent i sunitinib-armen.
  • Flere patienter, der blev behandlet med kombinationen, opnåede også komplet respons, som efterfølgende ikke udviklede sig (9,6 procent versus 2,4 procent).
  • Median DOR blev ikke nået med kombinationen, men var 24,8 måneder med sunitinib. 

Sikkerhedsprofilen for nivolumab og ipilimumab var håndterbar, og der opstod ingen nye sikkerhedssignaler med forlænget opfølgning.