- først med nyheder om medicin

Nefrektomi øger sandsynligheden for respons på IO-kombinationer ved metastatisk nyrekræft

ASCO-GU: Lungemetastaser og brug af cytoreduktiv nefrektomi (kirurgisk fjernelse af nyren med kræftknuden) er forbundet med en højere sandsynlighed for respons på førstelinjebehandling med immunonkologiske (IO) kombinationsbehandlinger hos patienter med metastatisk nyrecellekarcinom (mRCC).

Det viser en ny retrospektiv analyse af real world-data.

Analysen (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2022.40.6_suppl.310), som blev præsenteret på ASCO Genitourinary Symposium 2022 (abstrakt #310), inkluderede 1.084 patienter med mRCC i Metastatic Renal Cell Database Consortium (IMDC) databasen. 73 procent af patienterne havde modtaget førstelinjebehandling med en af immun checkpoint-hæmmerne Yervoy (ipilimumab) eller Opdivo (nivolumab) (73 procent), mens de resterende 27 procent var blevet behandlet med en godkendt kombination af et immunterapeutisk lægemiddel plus en VEGF-hæmmer (Inlyta (axitinib)/Keytruda (pembrolizumab), Cabometyx (cabozantinib)/Opdivo (nivolumab), Inlyta/Bavencio (avelumab) eller Lenvima (lenvatinib)/Keytruda).

Baseret på IMDC-kriterier havde 16 procent af patienterne gunstig risiko RCC, 55 procent havde mellemliggende risiko, mens 29 procent havde dårlig risiko RCC. Blandt 898 patienter, der kunne evalueres for respons ved hjælp af objektiv billeddiagnostik, havde 37 patienter (fire procent) komplet respons, 343 (38 procent) havde delvist respons, 315 (35 procent) havde stabil sygdom, og 203 (23 procent) havde progressiv sygdom efter førstelinje IO-kombinationsterapi. Den tilsvarende mediane samlede overlevelse (OS) fra tidspunktet for start af førstelinjebehandling baseret på respons varierede fra ikke nået (komplet respons), 55,9 måneder (delvis respons), 48,1 måneder (stabil sygdom) og 13,0 måneder (progressiv sygdom).

Yderligere analyser planlagt

I en multivariat model, der justerede for IMDC-kriterier, var to kliniske variabler signifikant forbundet med en højere sandsynlighed for at opnå et objektivt respons på førstelinje-IO-kombinationer, nemlig tilstedeværelsen af ​​lungemetastaser (oddsforhold 1,71) og brug af cytoreduktiv nefrektomi udført efter diagnose af metastatisk sygdom, men før førstelinjebehandling (oddsforhold 1,47). Analysen bekræftede også den prædiktive værdi af IMDC prognostisk risikokategori: sandsynligheden for respons på førstelinjebehandling var signifikant højere blandt patienter i den gunstige risikogruppe (oddsforhold 2,44).

Analysen bekræftede også den prædiktive værdi af IMDC’s prognostiske risikokategorier, eftersom sandsynligheden for respons på førstelinjebehandling var signifikant højere blandt patienter i den gunstige risikogruppe (oddsforhold 2,44).

"Hvis nogen af ​​disse baseline-karakteristika [lungemetastaser, cytoreduktiv nefrektomi eller gunstig IMDC-risikogruppe] er til stede, kan patienterne rådgives om, at der er en øget sandsynlighed for at opleve tumorsvind, når de modtager moderne førstelinjes IO-kombinationsterapier," siger en af hovedkræfterne bag studiet, Vishal Navani fra Tom Baker Cancer Center, University of Calgary, Canada, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at andre faktorer – inklusive køn, alder, sarcomatoid histologi, rygestatus og tilstedeværelse af lever- eller hjernemetastaser – ikke var signifikant forbundet med respons. Forskerne har planlagt yderligere analyser for at evaluere effekten af ​​kliniske variabler på patienternes overlevelse.