Mindre dosis cabozantinib efter bivirkninger øger overlevelsen ved metastatisk nyrekræft

ASCO-GU: Dosisreduktion af tyrosinkinase-hæmmeren cabozantinib på grund af bivirkninger, forlænger livet og tiden til behandlingsresistens hos patienter med metastatisk nyrekræft.

Det viser resultater fra et studie baseret på data fra Canadian Kidney Cancer Information System præsenteret på den amerikanske kongres for genitourinære kræftformer, ASCO 2022 (abstrakt #316). 

I et datasæt på 260 patienter havde 103 af dem (39,6 procent) behov for cabozantinib-dosisreduktion, defineret som mindre end startdosis på tidspunktet for behandlingsophør.

Forskerne inddelte patienterne i to kohorter: en dosisreduktion-gruppe og en gruppe, der ikke fik dosisreduktion.  Når stratificeret efter DR-status, var den samlede mediane tid til behandlingssvigt for dosisreduktionen-gruppen 13,3 måneder (95 procent CI, 10,5-20,0) versus 7,4 måneder (95 procent CI, 5,7-9,4) i gruppen uden dosisreduktion (P = 0,1976). 

Multivariabel analyse

Den mediane samlede overlevelse for dosisreduktion-gruppen var 27,4 måneder (95 procent CI, 19,0-29,7) sammenlignet med 15,2 måneder (95 procent CI, 10,4-21,1; P = 0,003) for gruppen uden dosisreduktion.

Objektive responsrater (ORR) var 19,6 procent og 18,9 procent for henholdsvis dosisreduktion- og ikke-dosisreduktion-gruppen.  

Patienterne i studiet havde clear celle (70,8 procent), papillære (8,5 procent) og uklassificerede nyrecellekræft maligniteter (7,3 procent).  

En multivariabel analyse af gruppernes samlede overlevelse fandt et hazard ratio (HR) på 0,68 (95 procent CI, 0,448-0,97; P = 0,0338). Ligesådan viste en analyse af gruppernes tid til behandlingssvigt en samlet HR på 0,78 (95 procent CI, 0,56-1,09; P = 0,1396). 

Forskere konkluderede, at toksicitetsdrevne og individualiserede doseringsstrategier for cabozantinib som monoterapi - og i kombination med immunterapi - bør undersøges yderligere for patienter med metastatisk nyrekræft.