Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xtandi reducerer risikoen for rPFS hos nogle mænd med prostatakræft

Xtandi (enzalutamid) plus androgen deprivationsbehandling (ADT) reducerer risikoen for radiografisk progression eller død med 61 procent hos mænd med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC) i forhold til ADT alene.

Det viser resultater fra fase III-studiet ARCHES, som blev præsenteret på 2019 Genitourinary Cancers Symposium i San Francisco.

Mediantiden for en radiografisk progressionsfri overlevelse (rPFS) hændelse blev ikke nået ved behandling med Xtandi plus ADT, mens mediantiden for en rPFS hændelse ved behandling med ADT alene var 19,4 måneder, viser dataene fra ARCHES-studiet.

Der blev også observeret signifikante forbedringer i rPFS i alle forudbestemte undergrupper, herunder sygdomsvolumen, mønster for lokalisering ved baseline, geografisk område og tidligere brug af docetaxel.

ARCHES-resultaterne viste desuden, at Xtandi plus ADT reducerede risikoen for PSA-progression samt risikoen for at starte en ny antineoplastisk behandling sammenlignet med ADT alene. Ikke-påviseligt PSA og objektiv responsrate var også højere hos mænd behandlet med Xtandi plus ADT versus ADT alene (68,1 procent mod 17,6 procent). På tidspunktet for analysen var data for samlet overlevelse (OS) ikke klar.

Bivirkningerne i ARCHES, var generelt i overensstemmelse med dem, der er blevet rapporteret i kliniske studier af Xtandi hos patienter med kastrationsresistent prostatakræft (CRPC). Bivirkninger af grad 3/4 blev rapporteret hos 23,6 procent af mændene, der fik Xtandi plus ADT, mod 24,7 procent af mændene, der modtog ADT alene.

Resultaterne fra ARCHES vil nu danne baggrund for drøftelser med de nationale sundhedsmyndigheder om en udvidelse af indikationen for Xtandi hos mænd med mHSPC, oplyser firmaet bag Xtandi, Astellas.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift