Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”De nye resultater fra disse studier er så markante, at Medicinrådet må genoverveje, om indikationen for denne lægemiddelklasse ikke skal udvides,” siger Andreas Røder.

Erleada øger overlevelse markant ved prostatakræft med risiko for metastaser

ASCO: Erleada (apalutamid) kombineret med kastrationsbehandling (ADT) øger overlevelse så markant for kastrationsresistente prostatakræftpatienter, viser resultater, som onkologen Andreas Røder mener bør få Medicinrådet til at genoverveje indikationen for denne lægemiddelklasse.

SPARTAN er ét ud af tre fase 3-studier, der præsenteres (abstrakt 5516) på ASCOs virtuelle kongres 2020, som understøtter, at den nye generation af anti-androgene præparater, herunder apalutamid, øger den generelle overlevelse hos prostatakræftpatienter uden metastaser, som er blevet kastrationsresistente og har hurtigt fordoblende PSA-tal. Denne patientgruppe har ingen andre sikre, evidensbaserede behandlingstilbud, før deres sygdom metastasere.

Samlet forlænger kombinationen af lægemidler median overlevelse med 14 måneder, svarende til 22 procent, viser resultaterne.

”Det drejer sig om en lille gruppe prostatakræftpatienter, som befinder sig en helt særlig situation, hvor der ikke er noget godt tilbud. Vi har traditionelt set behandlet med bicalutamid, så kom de her nye præparater på banen, som binder stærkere til testosteronreceptoren. Derfor ser vi også disse imponerende resultater,” siger Andreas Røder, overlæge og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Han har selv bidraget med data til studiet. 

Apalutamid viste tidlig effekt

Efter at SPARTAN-undersøgelsen opfyldte det primære endepunkt - metastase-fri overlevelse (MFS), blev SPARTAN-studiet ikke-blindet, og patienter på placebo fik lov til at overgå til apalutamid.

Resultater på overlevelse blev opnået på trods af en crossover af 76 randomiserede placebo-patienter (19 procent) til apalutamidbehandling.

Median generel overlevelse var signifikant længere med 73,9 måneder for patienter, der fik behandling med apalutamid i kombination med ADT sammenlignet med 59,9 måneder med patienter, der fik placebo i kombination med ADT. 

Efter justering for overgangen af ​​patienter i placebo-armen var der en forskel på 21 måneder mellem de to arme (henholdsvis 73,9 måneder og 52,8 måneder, HR = 0,69, p = 0,0002). 

Derudover forsinkede behandling med apalutamid i kombination med ADT signifikant patienternes tid til cytotoksisk kemoterapi sammenlignet med placebo i kombination med ADT (HR = 0,63; p = 0,0002) . 

”De nye resultater fra disse studier er så markante, at Medicinrådet må genoverveje, om indikationen for denne lægemiddelklasse ikke skal udvides,” slutter Andreas Røder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift