Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Patientforening enig i medicinrådets afvisning af Lynparza

Medicinrådet anbefaler ikke Lynparza (olaparib) som mulig standardbehandling til patienter uden BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende high-grade epitelialt karcinom i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi.

Baggrunden for afvisningen er, at Medicinrådet vurderer, at datagrundlaget for den kliniske merværdi ved behandling med Lynparza sammenlignet med Avastin (bevacizumab) er utilstrækkeligt. Derfor kan forholdet mellem den kliniske merværdi og meromkostningerne ikke vurderes.

Firmaets ansøgning er baseret på en retrospektiv undersøgelse, fortæller medlem af Medicinrådets fagudvalg for æggestokkræft Birthe Lemley, som er formand for Patientforeningen KIU - kræft i underlivet.

”Firmaet har pillet patienter, som ikke have BRAC-mutation, ud af en afsluttet undersøgelse (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01874353) og set på, hvordan det gik dem. Patientpopulationen var meget lille, og der var ikke ordentlig evidens for virkningen. Så jeg kan ikke være uenig i Medicinrådets afgørelse. Jeg er ikke i tvivl om, at Lynparza også kan virke på de kvinder, som ikke har BRCA-mutation, men det materiale, firmaet har sendt ind, viser det ikke tydeligt,” siger Birthe Lemley.

Der findes ikke en Medicinråds- eller RADS-behandlingsvejledning på området, men Medicinrådet har besluttet, at der i 2019 skal udarbejdes en behandlingsvejledning for området.

Fagudvalget vedrørende æggestokkræft skal nu i gang med at vurdere værdien af Lynparza til BRCA-muterede æggestokkræftpatienter efter førstelinjebehandling. Her har stoffet i studiet SOLO1 vist sig at forlænge den progressionsfrie overlevelse (PFS) for patienter med fremskreden æggestokkræft (https://onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/underlivskraeft/959-lynparzas-vedligeholdelsesdata-vil-aendre-behandling-af-aeggestokkraeft.html).

”For mig at se er der ingen tvivl om, at olaparib vil blive godkendt til BRCA-muterede kvinder efter førstelinjebehandling. Der er kvinder, der lever år uden tilbagefald efter, at de har fået førstelinjebehandling med olaparib. Forhåbentlig vil det også resultere i en lang samlet overlevelse. Det skal vi se på nu,” siger Birthe Lemley.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift