Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Kombinationsbehandling lovende mod æggestokkræft

ASCO: Mansoor Raza Mirza fra Rigshospitalet var udvalgt til at præsentere resultater for en ny, lovende kombinationsbehandling mod æggestokkræft på sessionen ’Best of ASCO’ mandag eftermiddag.

ASCO har udvalgt studiet (Abstrakt 5505) til den prestigefyldte session, fordi det er såkaldt ’proof of concept’, som viser, at man med succes kan lave kemofri regimer til æggestokkræftpatienter med tilbagefald.

”Vi kommer med en klar besked om, at vi gerne vil erstatte kemo med en bedre og mindre bivirkningstung behandling. Det er det, vi arbejder på, og derfor, ASCO har udvalgt studiet til Best of ASCO. Vi har nogle spændende ting på vej, som sandsynligvis kommer til at ændre vores måde at behandle på i fremtiden, og vi er stolte over, at vi får lov at præsentere vores data her på ASCO,” siger Mansoor Raza Mirza

Dataene er fra et akademisk, randomiseret fase II-studie, hvor æggestokkræftpatienter, som har haft tilbagefald, i stedet for platinbaseret kemoterapi er blevet tilbudt enten behandling med PARP-hæmmeren niraparib alene eller i kombination med bevacizumab. Af 97 indskrevne patienter blev 48 randomiseret til niraparib-monoterapi og 49 til kombinationsbehandlingen.

Ideen var at se, om kombinationsbehandlingen er bedre end enkeltstofbehandling, fortæller Mansoor Raza Mirza. Resultaterne viser, at den kombinerede behandling signifikant forbedrede den progressionsfrie overlevelse (PFS) sammenlignet med niraparib alene. Den gennemsnitlige PFS for kombinationsbehandlingen var 11,9 måneder, mens den var 5,5 måneder for niraparib alene.

”Vi kan vise en hazard ratio på 0,35, og at der er en betydelig synergistisk effekt af kombinationen. Der var heller ikke nogen overraskelser med hensyn til bivirkninger eller patienternes livskvalitet. Kun seks patienter i kombinationsgruppen og fem i enkeltstofgruppen var nødt til at stoppe behandlingen på grund af bivirkninger. Resten fortsatte, indtil deres sygdom progredierede,” siger Mansoor Raza Mirza.

Nu, da beviserne er på plads for at kunne gå videre i fase III, er man allerede ved at starte arbejdet op. Mansoor Mirza forventer at kunne starte et stort, akademisk fase III-studie op i begyndelse af næste år, hvor forskerne vil sammenligne kemofri kombinationsbehandlingen med standard-kemoterapi.

PARP-hæmmere ikke tilgængelige for danske patienter

Viser de gode resultater sig også at holde stik i fase III, vil det ændre behandlingen af æggestokkræft over hele verden, mener Mansoor Raza Mirza.

”Det vil betyde, at patienterne ikke skal slås med bivirkninger og f.eks. tabe hår eller have hud- eller neurotoksicitet. De kan i stedet nøjes med nogle tabletter plus målrettet behandling og leve med deres sygdom i mange år. Det er det, vi gerne vil se,” siger han og fortsætter:

”Vores patienter er trætte af, at de, når de får tilbagefald, skal have kemo igen – med de bivirkninger det indebærer. Så vi prøver at finde ud af, om vi kan finde nogle regimer, som er kemofri, så vi kan undgå den skrappe toksicitet og give patienterne en god livskvalitet over lang tid. Først har vi vist, at vi kan forbedre behandlingen med niraarib og den lignende PARP-hæmmer olaparib. Næste skridt er at se, om vi kan gøre det endnu bedre.”

Midt i glæden over at skulle præsentere de positive resultater på ASCO melder sig også en ærgrelse over, at behandling med PARP-hæmmere endnu ikke er tilgængelig for danske æggestokkræftpatienter, fortæller Mansoor Raza Mirza.

”Det er så frustrerende, at vores patienter med tilbagefald ikke kan få PARP-hæmmere, fordi Medicinrådet ikke har godkendt behandlingen. Alle andre kan få gavn af det, bare ikke patienter i Danmark – selvom det er et dansk studie. Det er en stor frustration,” siger han og fortsætter:

”Fire år efter tilbagefald er der næsten ingen patienter, der er i live, hvis de ikke har fået de nye stoffer. Med de nye behandlinger er der, her efter seks års resultater, stadig 15-18 procent, som ikke har fået tilbagefald. Det afspejler, at der er en langtidseffekt af behandlingen. Så vi vil kæmpe videre med at overbevise om, at vi skal give den her behandling til vores patienter.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift