Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Varig respons med enfortumab vedotin i kombination med Keytruda

Patienter med lokalt avanceret eller metastatisk urotelial kræft viser varig respons ved behandling med antistofkonjugatet enfortumab vedotin (ASG-22ME) i kombination med PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab).

Resultaterne er opnået i et studie, som blev præsenteret på 2020 Genitourinary (GU) Cancers Symposium den 14. februar.

I undersøgelsen modtog 45 patienter med lokalt avanceret eller metastatisk urotelial kræft, som ikke var berettigede til platinbaseret behandling (cisplatin), 1,25 mg/kg enfortumab vedotin (dag et og otte) plus Keytruda (dag et). Det primære endepunkt var sikkerhed/tolerabilitet.

De mest almindelige bivirkninger, der optrådte ved behandlingen, var træthed (58 procent, 11 procent mindst grad 3), alopecia (53 procent) og perifer sensorisk neuropati (53 procent, fire procent mindst grad 3). En patient døde på grund af en bivirkning rapporteret som beslægtet med behandlingen (multipel organsvigt).

Kombinationsbehandling med enfortumab vedotin plus Keytruda førte til en objektiv responsrate på 73 procent hos patienterne. Progressionsfri overlevelse var 12,3 måneder, og den samlede overlevelse efter et år var 81,6 procent. Den gennemsnitlige responsvarighed er ikke nået.

I juni 2019 viste fase II-data præsenteret på ASCO, at knap halvdelen af de inkluderede patienter med fremskreden urotelial kræft, responderede på en behandling med enfortumab vedotin. Der findes for nuværende ingen godkendt behandling til patienterne, hvis deres sygdom progredierer efter behandling med platinbaseret kemoterapi og immunterapi, og derfor vakte de nye data interesse på ASCO.

Samlebetegnelsen urotelial kræft dækker hovedsageligt over kræft i blæren, men kræftformen kan også være lokaliseret i urinrøret, urinlederen, nyren og andre tilstødende organer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift