Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bavencio EU-godkendt mod fremskredent urotelialt karcinom

Europa-Kommissionen har givet grønt lys til markedsføring af immunterapien Bavencio (avelumab) som første linje vedligeholdelsesbehandling til patienter med lokalavanceret eller metastatisk urotelialt karcinom (UC), der er progressionsfrie efter behandling med platinbaseret kemoterapi.

Godkendelsen baserer sig på data fra fase III-studiet JAVELIN Bladder 100, der har vist, at avelumab givet som førstelinje vedligeholdelsesbehandling øgede den samlede overlevelse (OS) markant i voksne patienter med lokalavanceret eller metastatisk UC, der var progressionsfrie efter platinbaseret kemoterapi. Avelumab er den første og eneste immuncheckpoint-hæmmer, der anvendt som førstelinje vedligeholdelsesbehandling, har vist en markant OS-gevinst i et fase III-studie med patienter med lokalavanceret eller metastatisk UC.

”Godkendelsen i dag er seneste eksempel på vores årelange arbejde for at udvikle nye behandlinger til mennesker med urogenital kræft. Denne godkendelse fra Europa-Kommissionen adresserer et presserende og ikke-opfyldt behov, og vi ser frem til at kunne tilbyde en ny behandlingsmulighed for mennesker i Europa med lokal-avanceret eller metastatisk urotelialt karcinom,” udtaler Andy Schmeltz, Global President for Pfizer Oncology i en pressemeddelelse, som medicinalvirksomhederne Pfizer og Merck udsendte i forbindelse med godkendelsen.   

Avelumab er anbefalet som førstelinje vedligeholdelsesbehandling i det europæiske selskab for medicinsk onkologis (ESMO) Bladder Cancer Guidelines’. Denne anbefaling blev indført efter, at JAVELIN Bladder 100 rapporterede pivotale OS-data registreret ved data-cutoff i oktober 2019.

Signifikant forlænget overlevelse
JAVELIN Bladder 100 er et multicenter, multinational, randomiseret, open-label, parallel-arms fase III-studie. Studiet inkluderede 700 patienter med lokalavanceret eller metastatisk UC, og som var progressionsfrie efter behandling med førstelinje platinbaseret kemoterapi vurderet ud fra RECIST. Patienterne blev randomiseret 1:1 til enten avelumab plus best supportive care (BSC) eller BSC alene.

Ved data-cutoff i oktober 2019 viste data, at avelumab plus BSC som førstelinje vedligeholdelsesbehandling signifikant forbedrede den mediane OS sammenlignet med BSC alene. Den mediane OS i den eksperimentelle arm var således 21,4 måneder versus 14,3 måneder i kontrolarmen (HR=0,69; 95% CI 0,56-0,86). Avelumab plus BSC forlængede også OS signifikant i subgruppen af patienter med PD-L1-positive tumorer sammenlignet med BSC alene (HR=0,56; 95% CI 0,40-0,79). Disse data blev præsenteret på ESMO 2020.

Opdaterede OS-data fra JAVELIN Bladder 100 registreret ved data-cutoff i januar 2020 viste, at avelumab plus BSC signifikant forlængede OS for alle randomiserede patienter sammenlignet med BSC alene. På daværende tidspunkt var den mediane OS i den eksperimentelle arm 22,1 måneder versus 14,6 måneder i kontrolarmen (HR=0,70; 95% CI 0,56-0,86).   

Godkendt til indikationen i 38 lande
Avelumab er en immuncheckpoint-hæmmer, der binder sig til PD-L1 på T-cellerne. Antistoffet er udviklet i et samarbejde mellem Merck og Pfizer. De to virksomheder indgik tilbage i november 2014 en strategisk alliance i udviklingen og kommercialiseringen af avelumab.

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA godkendte i juni 2020 avelumab i kombination med BSC til første linje vedligeholdelsesbehandling af patienter med lokal-avanceret eller metastatisk UC, som er progressionsfri efter førstelinje platinbaseret kemoterapi. Behandlingen er aktuelt godkendt til denne indikation i 38 lande. Derudover har virksomhederne indsendt ansøgninger i 13 lande. I pressemeddelelsen oplyses det, at de forventer, at disse 13 ansøgninger bliver godkendt i første halvdel af 2021.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift