Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region Nordjylland indgår aftale om industrisamarbejde

Region Nordjyllands forretningsudvalg har godkendt en samarbejdsaftale mellem regionen og Lægemiddelindustriforeningen (Lif), der sikrer åbenhed og klare rammer om sundhedspersonalets deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder.

Aftalen fastlægger, at hospitalsledelserne skal være første kontakt for virksomheder, der ønsker at sende personale på efteruddannelse. Derefter beslutter ledelserne, hvem der kan deltage i de kurser, konferencer og efteruddannelser, der bliver tilbudt.

Derudover skal arrangementerne meldes til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), som sikrer, at de overholder lovgivningen og Lægemiddelindustriens brancheetiske regler. Aftalen bygger på forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling.

Aftalen mellem Region Nordjylland og Lægemiddelindustriforeningen Lif om efteruddannelse træder i kraft 1. februar 2019.

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen, pointerer, at det handler om at gøre samarbejdet så åbent som muligt, så ingen kan være i tvivl om, hvordan det foregår.

"Det er afgørende for både at udvikle nye lægemidler og forbedre brugen af de eksisterende, at samarbejdet fungerer, og det er kun godt, at der nu skabes klare retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal køre. Lægemiddelvirksomheder arbejder sammen med det offentlige sundhedsvæsen, skaber bedre behandlinger gennem erfaringsudvekslinger og feedback mellem læger og industri, og samarbejdet bidrager til at skabe værdi for alle parter. Både virksomheder, sundhedspersonale og ikke mindst patienterne kan nyde godt af en bedre behandling, når det offentlige og lægemiddelvirksomheder samarbejder," siger Ida Sofie Jensen på Lif's hjemmeside.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift