Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lotte Engell-Nørregård er kræftlægernes ny formand

Lotte Engell-Nørregård

Lotte Engell-Nørregård er ny formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), hvor hun afløser Lars Henrik Jensen, der bliver som næstformand indtil næste generalforsamling.

Den nyvalgte bestyrelse for DSKO har netop valgt Lotte som ny formand for DSKO. Samtidig bliver afgående formand, overlæge ved onkologisk afdeling på Vejle Sygehus, Lars Henrik Jensen, næstformand i tiden frem til næste generalforsamling, hvor man falder for tidsbegrænsningen i bestyrelsesarbejdet.

Lotte Engell-Nørregård er afdelingslæge på Onkologisk Afdeling i Herlev og har ud over en periode som formand for videreuddannelsesudvalget også siddet i bestyrelsen i to år.

Andreas Carus, Brian Holch Kristensen og Louise Wichmann Matthiessen fortsætter som hhv. sekretær, kasserer og formand for mødeudvalget. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Trine Lembrecht Jørgensen og Nicolaj Andreassen. Eva Maria Soelberg Vadstrup deltager fast som formand for videreuddannelsesudvalget og Marianne Vogsen som FYO-repræsentant. Bestyrelsen fuldendes af de to aktive suppleanter Iben Spanggaard og Julie Gehl.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift