Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Lotte Engell-Nørregård

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Hvilke områder har du tænkt dig at have fokus på i dit arbejde som formand for DSKO?

Jeg synes, at vi skal arbejde på synligheden og blandt andet få opdateret vores hjemmeside. Vi har f.eks. ikke vores høringssvar liggende, og det er vigtigt, at vi får det.

Derudover mener jeg, at der er behov for, at vi som lægefagligt selskab støtter op om Medicinrådets arbejde og sørger for at finde kvalificerede medlemmer til fagudvalgene.

Patientansvarlig læge (PAL)-funktionen er også et stort og vigtigt område. Det er ikke DSKO, der som sådan skal implementere PAL, men vi skal have det med ind i vores hverdag, og vi skal italesætte det, så vi hele tiden sørger for, at der er fokus på det.

Det er også vigtigt, at vi har fokus på hele området for genomtestning, både i forhold til udredning, behandling og uddannelse, samt immunterapi, hvor vi også skal sikre os, at vi får uddannet folk i at kunne håndtere behandlingen i dagligdagen.

Noget, der er på vej, og som vi også kommer til at forholde os til rundt om på afdelingerne, er nærhedsfinansiering, hvor flere patienter skal behandles uden for sygehusene. Jeg tror, at vi kommer til at se på, om vi kan gøre noget anderledes både i vores patientforløb og i opfølgningsforløbene.

Et af dine interesseområder er uddannelse. Hvorfor?

Jeg synes, at uddannelse er meget vigtigt, både når man er uddannelsessøgende læge, men også efteruddannelse. I forbindelse med efteruddannelse er det en udfordring, at der ikke længere er så mange firmasponsorerede rejser. Der er efterhånden mange af os, som ikke rejser med industrien. Vi skal sørge for at sikre efteruddannelse, nu vi er færre, der kan komme på kongresser.

I forbindelse med, at man rejser på kongresser uden sponsorater kunne jeg godt tænke mig, at vi lavede et nationalt forum, så de, der rejser alene, kan følges ad med kolleger fra andre centre.

Hele rekrutteringen og fastholdelse, synes jeg. også er vigtig. At vi bakker op om Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) og uddannelsesudvalgets arbejde og sørger for, at der hele tiden er fokus på, at vi får nogle nye kolleger, der bliver uddannet ordentligt.

Uddannelse er hele vores fremtid. Hvis vi ikke får veluddannede, gode og engagerede læger, så dør specialet. Så vi skal sørge for hele tiden at have nogle, der kan følge efter dem, der går fra. Derudover får vi flere og flere patienter, så vi kommer til at have masser af arbejde i fremtiden. Derfor, tror jeg, at vi kommer til at have brug for flere kolleger.

Hvilke udfordringer ser du, der er på kræftområdet lige nu?

De mange medicinske behandlinger, og udgifterne til dem, samt mængden af patienter. Vi kan behandle mere og mere til flere og flere, og patienterne lever længere. Det er positivt, at der er flere langtidsoverlevere og flere behandlinger, men det betyder, at der bliver flere patienter i vores dagligdag, og det skal vi kunne håndtere.

Hvad er løsningen?

Noget af det er den øvelse, man også skal lave med nærhedsfinansiering, hvor man skal tænke nogle nye tanker om, hvordan man ser patienten, og om der kan være nogle muligheder for, at patienten f.eks. ikke behøver at møde op hver eneste gang.

Vi kommer nok til at ændre lidt ved den meget tætte kontakt, vi har med patienten. Patienterne skal selvfølgelig ses og have en god behandling, men vi skal sørge for at udnytte lægeressourcerne på en god måde – og bruge patienternes tid på en god måde. Så hvis der er noget, som kan ordnes over telefon eller mail eller en anden form for digital løsning, kan det være en løsning. Udviklingen bør drives af fokus på patientforløb, og der vil sandsynligvis blive inkorporeret patientrapporterede oplysninger (PRO) digitalt i patientforløbene.

I DSKO skal vi arbejde med de beskrevne udfordringer, internt og i bestyrelsen. Og så skal vi sørge for, at vi er repræsenteret, når der afholdes møder i forskellige fora.

Hvad vil du gerne opnå som formand for DSKO?

At vi har et selskab, som er synligt – både indadtil i afdelingerne og via hjemmesiden, men også udadtil. At vi kommer med nogle gennemarbejdede udmeldinger, som bliver hørt, så vi får en stemme i de forandringer, der kommer til at ske i sygehusvæsnet.

Lotte Engell-Nørregårds baggrund

Blev læge i 2001 og har været i onkologien siden 2006. Skrev ph.d. om immunterapi i modermærkekræft under Inge Marie Svane og har siden haft fokus på immunterapi i lungekræft.

Færdiguddannet speciallæge i 2016 og har været afdelingslæge på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital siden. Er uddannelsesansvarlig speciallæge på afdelingen og leder af sengeafsnittet.

Sidder i Medicinrådets fagudvalg for lungekræft og har været medlem af Foreningen af Yngre Onkologer (FYO) og DSKO’s mødeudvalg samt medlem af DSKO’s bestyrelse i to år.

Biomarkører og screening stod højt på WCLC-dagsordenen

WCLC: Screening for lungekræft med CT-scanninger, koblet med forskellige biomarkører, har været et gennemgående tema på årets WCLC. Under et presidential symposium tirsdag med de ifølge arrangørerne mest spændende undersøgelser, fokuserede tre ud af syv studier på screening for lungekræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift