For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Beslutninger om medicin til sjældne sygdomme skal blive i Medicinrådet

Der var ingen opbakning at spore i fredagens forespørgselsdebat i Folketinget til et forslag fra Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt.

Hun foreslog, at ny medicin til sjældne sygdomme i en række tilfælde ikke skal vurderes i Medicinrådet.

Liselott Blixt ønsker i stedet, at Lægemiddelstyrelsen skal træffe beslutning om ibrugtagning af lægemidler på sjældne sygdomsområder, hvor der i forvejen ikke findes nogen behandling, da Medicinrådet i de sager ikke kan afgøre den kliniske merværdi, som netop afgøres i forhold til gældende behandling.

Liselott Blixts forslag kommer, efter at Medicinrådet i en række tilfælde har afvist at anbefale lægemidler til alvorligt syge patienter, som ellers ikke har nogen behandlingsmulighed, på grund af en høj pris og manglende dokumentation for effekten. Især Medicinrådets holdning til lægemidlet Spinraza (nusinersen) til behandling af sygdommen spinal muskelatrofi (SMA) og til lægemidlet Luxturna (voretigene neparvovec), som kan være med til at forhindre blindhed hos børn og unge med en sjælden øjensygdom, mener Liselott Blixt er urimelig.

“Vi har i mange år talt om prioritering i sundhed, og de tidligere partiformænd for Socialdemokratiet og Venstre, Thorning og Løkke, mente ikke, at der skulle sættes pris på, hvad en patient er værd, og hvad medicin må koste. Vi vedtog syv principper for, hvordan det nye Medicinråd skulle prioritere, og det syvende princip var, at der skulle prioriteres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Nu kan vi se, at dette princip overhovedet ikke overholdes, og det er at holde patienter for nar. Med nye partiledere er der kommet nye holdninger,” sagde Liselott Blixt blandt andet under forespørgselsdebatten.

Sundhedsminister Magnus Heunicke og de øvrige politiske ordførere på sundhedsområdet hilste debatten velkommen og var enige i, at der havde været en problematik på området for sjældne sygdomme, men var ikke enige i Blixts løsning - at udskille området fra Medicinrådet.

“Det ser jeg intet grundlag for,” sagde sundhedsminister Magnus Heunicke.

“Udgifterne til sygehusmedicin er steget fra 4,3 mia. kr. i 2007 til 8,2 mia. kr. i 2017. Nye lægemidler skal tænde håb hos patienter, men oplever vi, at der skabes mere håb, end der er effekt for, bliver vi nødt til at sige fra. Prisen bør stå mål med effekten, og den vurdering ligger bedst hos de faglige eksperter i Medicinrådet. Evalueringen af Medicinrådet viser, at rådet lever op til de syv principper, og etableringen af rådet har skabt et bedre grundlag for at forhandle priser,” sagde Magnus Heunicke blandt andet.

Ministeren understregede, at Medicinrådet selv har været opmærksom på problematikken omkring sjældne sygdomme, og 1. januar 2019 er metoden til at vurdere medicin til sjældne sygdomme blevet ændret, så den er kommet til at være mere baseret på faglige, kliniske overvejelser fremfor tal og statistik.

“Før 1. januar 2019 behandlede Medicinrådet 18 lægemidler til sjældne sygdomme, og halvdelen blev afvist eller delvist afvist. Efter metodeændringen har der været behandlet to lægemidler til sjældne sygdomme, og 100 procent - begge - er blevet godkendt. Det står medicinalvirksomhederne bag de tidligere afviste midler frit for at søge igen og afprøve de nye metoder, hvis der kommer nye data eller ny pris  på deres lægemidller,” sagde Magnus Heunicke.

Han oplyste, at Medicinrådet i slutningen af 2020 vil evaluere den ændrede metode til behandling af lægemidler til sjældne sygdomme.

“Den evaluering vil jeg følge tæt. Og jeg vil være bekymret, hvis vi nu skulle til at flytte vurderingen væk fra den faglige ekspertise i Medicinrådet. Effekten af et lægemiddel bliver jo ikke bedre af at blive vurderet et andet sted, for jeg regner da ikke med, at Liselott Blixt mener, at vi skal trække medicin til sjældne sygdomsgrupper helt ud af vurderingssystemet? Det vil jeg i så fald afvise. Hvis ny medicin ikke får en faglig vurdering, risikerer vi at få medicin, som ikke er på niveau med den nuværende, måske med ringere effekt og flere bivirkninger. Det vil være uforsvarligt. Det vil også gøre det umuligt at styre udgifterme, for uden en vurdering vil vi give en blankocheck til medicinalindustrien,.” sagde ministeren.

På tirsdag er der afstemning om forslaget fra Liselott Blixt (DF) og et modforslag fra Birgitte Vind (S), Stinus Lindgreen (RV), Karsten Hønge (SF), Peder Hvelplund (EL) og Susanne Zimmer (ALT).

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift