- først med nyheder om medicin

Kræftoverlevelsen er steget betydeligt i Danmark

Kræftoverlevelsen i Danmark er for første gang nogensinde på niveau med overlevelsen i de andre nordiske lande. Det sker efter fire år med kræftplan IV, oplyser Danske Regioner efter at have foretaget en status på effekterne af kræftplanen.

Andelen af danske kræftpatienter, der er i live fem år efter, at de har fået stillet en kræftdiagnose, er på ti år steget markant. For mænd ses en gennemsnitligt stigning fra 59 procent til 66 procent, og for kvinder er andelen steget til 68 procent. Dermed er kræftplan IV's målsætning om en forbedret overlevelse nået, skriver Danske regioner.

”Regionerne arbejder hver dag hårdt for, at så mange som muligt overlever en kræftsygdom. Det er meget glædeligt at se, at det kan aflæses i statistikkerne, at vi generelt har løftet kræftbehandlingen i Danmark,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner ifølge Danske Regioners hjemmeside. 

Kræftplan IV blev vedtaget med finansloven i 2017 og satspuljeaftalen for 2017-2020. Den indeholder tre nationale målsætninger og 16 initiativer.

Flere initiativer søsat

Danske Regioner fremhæver, at flere regioner, som følge af de fremsatte initiativer i Kræftplan IV, f.eks. har etableret ”dagshospitaler”, hvor patienten samme dag kan få foretaget en behandling, der tidligere krævede indlæggelse. Et andet eksempel er en øget CT-skanningskapacitet. På fem år er antallet af CT-skanninger steget med 22,7 procent.

”Der er sat rigtig mange gode ting i søen igennem de seneste år, og mange regioner vil holde fast i disse initiativer. Kræft er stadig den sygdom, der slår flest mennesker ihjel, og derfor vil vi også hele tiden søge at forbedre behandlingen. Det kan særligt være ved at forebygge mere, styrke den tidlige opsporing af kræft og sammen med kommunerne sikre en god opfølgning efter kræftsygdomme for de patienter, der lider af senfølger,” siger Stephanie Lose til Danske Regioner. 

Ud over forbedret kræftoverlevelse var der i Kræftplan IV også målsætninger om at skabe en røgfri generation i 2030 samt at sikre en patientansvarlig læge ved behandlingsforløb på sygehuse. Regionerne arbejder fortsat på at udbrede dette over hele landet, skriver Danske Regioner.