Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

SUH overvejer at betale Medicinråds-lægers kongresdeltagelse

Mads Nordahl Svendsen

ASCO 2017: Medicinrådets nyligt skærpede habilitetsregler har medført, at ledelsen på Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital (SUH), diskuterer muligheden for, at hospitalet fremover skal finansiere deltagelse i kongresser som ASCO for de læger, der deltager i arbejde i Medicinrådet eller Sundhedsstyrelsen.

”Vi vil ikke sige generelt nej til muligheden for at modtage industriens støtte til at deltage i konferencer, men vi overvejer at frikøbe den del af læger, som er toneangivende i forhold til, hvad der igangsættes af central forskning, og hvilke anbefalinger vi udarbejder på nationalt plan,” siger ledende overlæge på Onkologisk Afdeling, SUH, Mads Nordahl Svendsen.

Fagligt set er Mads Nordahl Svendsen enig med Medicinrådets stramninger af habilitetsreglerne, men han understreger vigtigheden af, at reglerne implementeres over tid.

”Den måde, Medicinrådet har lagt ud med, hvor det er en pludselig forandring, og hvor diskussionen ikke er taget med de faglige foreninger først, synes jeg er en forkert måde at gribe det an på. Der bør lægges en samlet, national strategi, og der bør være en overgangsordning med en deadline for implementering af det her,” siger han.

Regioner bør betale

Mads Nordahl Svendsen mener, i tråd med blandt andre Kræftens Bekæmpelses direktør, at det dybest set bør være en regional opgave at betale for kongresdeltagelse.

”Jeg mener, at vi skal have national enighed om, hvor vi lægger snittet, så det ikke bliver en konkurrenceparameter i forhold til lægestillinger og rekruttering af læger, eller i forhold til lægeløn. Det er noget, Danske Regioner bør tage op – og selvfølgelig sørge for, at der følger ressourcer med,” siger han og tilføjer:

”Vi har som afdeling noteret os, at der er skærpede habilitetsregler, og fagligt set er det noget, vi synes, er en god ide. Men det skal balanceres af, at der bliver tilført midler til sundhedsvæsnet, så det ikke går ud over lægernes uddannelse og mulighed for at følge med i de data, der kommer, og i at være en del af den internationale forskning.”

Det er ikke Mads Nordahl Svendens opfattelse, at Medicinrådets skærpede habilitetsregler har medført, at færre danske onkologer deltager i dette års ASCO-møde end tidligere, men han oplever, at læger generelt er mere bekymrede for at tage af sted med industrien.

Alt i alt er han ikke voldsomt bekymret for, om de skærpede habilitetsregler går ud over danske onkologers kongresdeltagelse.

”Jeg mener ikke, at der er nogen, der har interesse i, at danske læger ikke tager del i det internationale fællesskab omkring forskning og udvikling af kræftbehandling. Det vil gå ud over vores muligheder for at være førende på forskningsområdet og vores mulighed for at være på forkant med de nye behandlinger. Det, tror jeg, er anerkendt hele vejen rundt,” siger Mads Nordahl Svendsen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift