Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hospitalernes energiregning er markant reduceret

Regionernes samlede energiregning var næsten 100 mio. kr. lavere i 2016 end syv år før.

Nogle af de tiltag, der er gjort for at begrænse energiforbruget på hospitalerne de seneste år, er f.eks. solceller på taget af hospitalets parkeringshus, isolering af ydermure og genbrug af varme fra spildevand.

I alt er forbruget af vand faldet med 20 procent og varmeforbruget med 11 procent, viser en opgørelse, som regionerne har fået fra energiselskabet NIRAS. Det lavere energiforbrug på hospitalerne er sket samtidig med, at antallet af danskere, der har kontakt med sygehusvæsenet, slog rekord med henved 2,7 mio. patienter i 2016. Det svarer til, at antallet af kontroller, undersøgelser og behandlinger steg med 32 procent fra 2009 til 2016.

Den samlede besparelse i de fem regioner var i 2016 på 97 mio. kr. i forhold til i 2009. Størstedelen – 52 mio. kr. - er opnået i kraft af lavere udgift til varme, mens et mindre vandforbrug stort set tegner sig for resten af besparelsen.

Der er også håb om besparelser i fremtiden, eftersom flere af de mange nye store sygehusbyggerier lever op til fremtidens skærpede 2020-energistandarder.

Eksempler på miljørigtige løsninger i regionerne:

  • Solceller på flere sygehustage i Region Hovedstaden og på Rigshospitalets parkeringshus
  • Ny energibesparende motor til ventilationssystemet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg
  • Over 14.000 lysarmaturer er blevet udskiftet til LED-belysning på Amager og Hvidovre Hospital
  • Varme fra spildevand genbruges på hospitalet i Nykøbing Falster
  • Ny ventilation på sygehuset i Frederikssund har reduceret varmeforbruget med ca. 20 procent
  • Kølesystem via grundvand er etableret på Gentofte Hospital

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift