Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsministeren vil fjerne gebyrer for fase I-forsøg

I forbindelse med lanceringen af regeringens vækstplan for life science lægger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) op til at fjerne Lægemiddelstyrelsens gebyrer på fase I-forsøg.

Forventningen er, at gebyrfritagelserne vil have en afsmittende effekt, så man også vil opleve flere fase II-, III- og IV-forsøg bliver placeret i Danmark.

Helt konkret foreslår sundhedsministeren at ændre i loven om kliniske forsøg med lægemidler (lov nr. 620 af 8. juni 2016), så ministeren kan fastsætte regler om, at "sponsor for ikke-kommercielle kliniske forsøg og sponsor for visse kommercielle kliniske forsøg i tidlig fase helt eller delvist fritages for gebyrer".

Det er et fornuftigt signal, ministeren sender, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif).

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været stærkt bekymrede over de voldsomme gebyrstigninger, vi var vidne til i sommeren 2017. Derfor er det meget opløftende at opleve, at ministeren har lyttet til vores argumenter og nu tager endnu et skridt i retning af at rette op på skævhederne. Danmark er et dyrt land at lave kliniske forsøg i. Og pris er et konkurrenceparameter, som presser de kliniske forsøg i øjeblikket. Kvaliteten og hastigheden er god i Danmark, men ikke længere enestående. Derfor har gebyrstørrelserne betydning," siger viceadministrerende direktør i Lif Henrik Vestergaard i en pressemeddelelse og tilføjer:

”Der er international konkurrence om at tiltrække kliniske forsøg, og gebyrniveauet er et ikke uvæsentligt konkurrenceparameter. Et stærkt klinisk forskningsmiljø er både til gavn for life science-industrien og de danske patienter, der får hurtigere adgang til at afprøve ny behandling, ligesom klinisk forskning generelt styrker forskningsmiljøet og også giver hospitalerne klinisk erfaring med ny behandling. Derfor er det meget glædeligt, at ministeren anerkender muligheden for politisk at fastsætte et gebyrniveau, der er konkurrencedygtigt."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift