Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Region Hovedstaden indgår aftale om industrisamarbejde

Region Hovedstaden har indgået en aftale med Lægemiddelindustriforeningen, Lif, om det fremtidige samarbejde mellem regionens sundhedsansatte og lægemiddelindustrien.

Aftalen inkluderer blandt andet godkendelseskrav fra afdelingsledelse forud for efteruddannelsesarrangementer samt regler for møder på hospitalerne.

"Det er vigtigt, at der er klare og gennemsigtige regler for samarbejdet mellem det offentlige sundhedsvæsen og lægemiddelindustrien – det er med til at sikre en nødvendig integritet. Så jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået formaliseret et samarbejde, så der er helt rene linjer. Samtidigt er samarbejdsaftalen med til at skabe de bedst mulige betingelser for udvikling af nye gode behandlinger," siger Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, i en pressemeddelelse.

Samarbejdsaftalen fastlægger blandt andet, at afdelingsledelsen skal godkende og udvælge sundhedspersoner, der skal deltage i efteruddannelsesaktiviteter tilbudt af lægemiddelvirksomheder. Endvidere skal faglige møder aftales på forhånd, og aftaler mellem lægemiddelvirksomhed og hospitalsansat sundhedsperson om deltagelse i advisory boards skal godkendes på ledelsesniveau.

I industrien er der ros til aftalen, der sort på hvidt beskriver, hvor grænserne går i forhold til interaktion med sygehusvæsnet og sundhedspersoner.

"Region Hovedstaden skal have stor ros for at rykke hurtigt og skabe klare rammer for samarbejdet. Aftalen har fokus på den gode og uafhængige behandling af patienterne, og det er og bliver det vigtigste i sygehusvæsnet. Hele processen har været med til at sikre, at alle parter ved endnu mere om de rammer og reguleringer, som længe har været omkring samarbejdet. Nu når det fremtidige samarbejde er sikret, vil hospitalerne fortsat kunne holde et højt fagligt niveau og være ajourført på viden om de nyeste medicinske behandlinger," siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif, i en pressemeddelelse.

Aftalen udmøntes inden for rammerne af gældende lovgivning, brancheetiske regler fra ENLI, forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af 8/2-2018.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift