Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk kræftgigant død

Keld Danø

Keld Danø (81 år), mangeårig leder af Finsen Laboratoriet, er død.

At hans akademiske karriere skulle få det forløb, lå ikke i kortene. Hans far var fabrikant, og det var naturligt for Keld Danø at prøve sig af i erhvervsuddannelserne. Først gik han i gang med en revisoruddannelse, siden læste han til ingeniør og han tog også første del, inden han gik i gang med medicinstudiet.

Fra ungdommen var han uhyre entreprenant. Allerede mens han læste, skabte han sammen med sin bror, erhvervsmanden Steen Danø, en virksomhed, som med stor succes solgte reproduktioner af kunstværker til danskerne.

Danø vovede for nogle år siden påstanden om at ingen skal dø af kræft i 2030 – på samme måde som med andre store sygdomme, f.eks. tuberkulose får vi styr på kræften, mente han.

Sådan så det bestemt ikke ud, da Keld Danø med enorm energi kastede sig ind i kræftforskningen. Han var i 1970’erne den centrale forsker bag opdagelsen af mekanismerne, der ligge bag kræftcellernes resistens overfor kemoterapi. Hans forskning var central for udviklingen af lægemidler som hæmmer cellespredning.

Fra 1983 til sin pensionering ledede Keld Danø Finsenlaboratoriet på Rigshospitalet, og fra 1990 var han professor i tumorbiologi samme sted.

I 2006 fyldte han 70 år, og han måtte pensionere sig. Det stoppede imidlertid ikke hans forskning, og han beholdt sit skrivebord på laboratoriet.

Han blev begravet fra Holmens Kirke lørdag 14. april.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift