Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt SKA vil fokusere på flere faggrupper - og blive landsdækkende

Mads Nordahl Svendsen

Efter, at Region Hovedstaden har smækket pengekassen i over for Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark, SKA, har Region Sjælland overtaget organisationens sekretariat.

Det har medført en slankere organisation, der dog ikke har skåret ned på ambitionerne. Tværtimod - målet er at blive landsdækkende.

Den overordnede vision med det nye SKA er at få skabt en mere tværfaglig organisation, fortæller den nye leder af SKA, ledende overlæge Mads Nordahl Svendsen fra Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

”I SKA’s levetid (siden 1996, red.) er der sket det, at kræft meget tydeligt er blevet et multidisciplinært område. Derfor mener vi, at det er for snævert kun at fokusere på onkologiske og hæmatologiske afdelinger. Vi vil rumme alle afdelinger, som behandler og arbejder med kræftsygdom,” siger Mads Nordahl Svendsen og uddyber:

”Jeg håber, at vi får skabt en uddannelsesorganisation, som ligger i tråd med DMCG’ernes (de multidisciplinære cancergrupper) vejledningsarbejde og med det konkrete arbejde, som bliver gjort i MDT’erne (multidisciplinære teams). Formålet er at hjælpe sundhedspersonalet med at give patienterne oplevelsen af et samlet sundhedsvæsnet på tværs af afdelinger – og muligvis også på tværs af sektorer.”

SKA’s nye dagsorden ligger tæt op ad de politiske visioner for kræftområdet, som blandt andet er formuleret i den seneste Kræftplan (IV), som har fået titlen ’Patienternes Kræftplan’. Her er et af de erklærede mål at ”styrke sammenhængen og overblikket for patienten”.

Den måde, SKA’s nye profil harmonerer med politikernes visioner på kræftområdet, er da også baggrunden for, at Region Sjælland har valgt fortsat at støtte projektet, oplyser Mads Nordahl Svendsen.

”Patienterne skelner ikke mellem de forskellige afdelinger. De siger, at de har snakket med Roskilde Sygehus. Den oplevelse af et samlet sygehusvæsen vil vi gerne underbygge ved at have en tværgående organisation, hvor vi kan tage diskussioner på tværs,” siger han.

Slankere virksomhed

Siden 1996, hvor SKA blev oprettet, har organisationen været sponsoreret af Region Hovedstaden og Region Sjælland i fællesskab samt af kursusbetalinger. At halvdelen af sponsorerne har trukket sig – og to tredjedele af budgettet dermed ryger – gør selvsagt, at der nu er færre penge at rutte med. Derfor har Region Sjælland været nødt til at slanke virksomheden, fortæller Mads Nordahl Svendsen.

Det er blandt andet sket ved at skære forskningsprojektdatabasen og patientinformationsmateriale-delen fra. Der er også blevet færre ansatte. Desuden vil der være højere brugerbetaling på de kurser, SKA kommer til at tilbyde.

”Vi har råd til at køre SKA videre, men det er en mindre organisation, vi kører videre med. Jeg mener dog, at vi har de forhold, som taler for, at vi kan fortsætte med en slankere organisation, som fokuserer på det, vi mener, er vigtigt i sundhedsvæsnet i dag,” siger Mads Nordahl Svendsen.

SKA er i øjeblikket i dialog med Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) om at overtage forskningsprojektdatabasen.

Stadig fokus på uddannelse

Selvom det nye SKA kommer til at indebære en del ændringer i forhold til den tidligere organisation, er planen stadig at være tro imod det, der er SKA’s grundlæggende vision, nemlig at være uddannende og formidlende omkring behandling af kræft, understreger Mads Nordahl Svendsen.

Der skal dog mere fokus på kurser til hele paletten af sundhedsmedarbejde og ikke kun læger.

”Der er mange uddannelsestilbud til læger, men patienterne møder mindst lige så ofte frontpersonale som sekretærer og sygeplejersker. Der er behov for at udvikle nogle uddannelsestilbud til de grupper, hvor vi også får koordineret, hvordan vi opfatter forskellige situationer,” siger Mads Nordahl Svendsen.

En af planerne i det nye SKA er at afholde såkaldte MDT work camps, fortæller Mads Nordahl Svendsen.

”MDT’erne er pressede, fordi der er flere og flere patienter og mindre og mindre tid. Beslutningerne bliver truffet enormt hurtigt. Det er et vilkår, vi skal arbejde med, og som vi kan træne os i. Formålet med MDT work camps at, at vi bliver gode til at samarbejde og træffe de rigtige beslutninger – også selvom vi har mange ting på programmet,” siger han.

Håber på udbredelse

Selvom Region Hovedstaden har trukket sig fra samarbejdet, og der derfor ikke er folk fra hovedstaden med i bestyrelsen eller ejergruppen, håber Mads Nordahl Svendsen, at de tilbud, SKA fremover kommer til at lave, også vil appellere til sundhedspersoner i hovedstadsområdet.

”Vi har rigtig mange samarbejder med Region Hovedstaden, og mange patientforløb kører på tværs af regionsgrænserne. Så vi håber på, at de kursustilbud, vi får skabt, også vil have en appel i hovedstaden, så vi kan tiltrække kursister herfra,” siger han.

Den mere langsigtede ambition er, at SKA ikke kun skal være et østdansk projekt.

”Vi starter i en ’kuvøse’, som vi kalder Region Sjælland for at se, om vi kan få det til at fungere. Hvis det bliver en succes, mener vi, at der er grobund for, at vi kan gå ud og tilbyde kurser til hele landet. Ideen er ikke, at SKA skal leve resten af sit liv i Region Sjælland. Ideen er at forny organisationen og gøre den tidssvarende og på den måde se, om vi kan ramme nogle af de problemstillinger, vi har i dag, f.eks. i form af de patientkrav og -ønsker, som vi skal opfylde i dag, og som vi ved, at afdelingerne har svært ved at opfylde,” siger Mads Nordahl Svendsen og fortsætter:

”Hvis det lykkes at løse det, tror jeg, vi får et produkt, vi kan gå tilbage til både DMCG’erne og MDT’er og Danske Regioner og sige: ”Vi har noget, der virker i en større skala.” Det er vores vision og ambition.”

Før man når så langt, er der dog en del udfordringer, der skal løses. F.eks. det faktum, at SKA kommer til at få en bred ejerkreds med mange forskellige interesser, og at der derfor ligger et arbejde i at blive enige om, hvilke områder der skal fokuseres på. Herudover ser Mads Nordahl Svendsen en udfordring i, at SKA i højere grad end tidligere kommer til at arbejde med bløde værdier.

”Når vi snakker patientoplevelser, er det bløde værdier. Vi har en opgave i at insistere på, at det er vigtigt, at der bliver arbejdet med de her bløde værdier, også selvom vi skal leve op til de strenge behandlingskrav, der er. Vi må hele tiden gøre opmærksom på, at det faktisk er en meget direkte politisk vision, vi prøver at omsætte til praksis,” siger Mads Nordahl Svendsen.

De seneste par uger er SKA’ sekretariat og medarbejdere blevet flyttet, så organisationen nu ligger på Næstved Sygehus. Om en måneds tid er der stiftende generalforsamling for det nye SKA. Her skal parterne blive enige om, hvad der konkret er brug for at arbejde med for at kunne levere sammenhængende behandling på tværs af afdelinger.

Baggrund

Sammenslutningen af Kræft- afdelinger i Østdanmark, SKA, blev oprettet i 1996 som en fælles enhed mellem Region Hovedstaden og Region Sjælland i 1996. Formålet var at fremme samarbejde og uddannelsesvirksomhed mellem de onkologiske afdelinger på hospitaler øst for Storebælt.

Region Hovedstaden besluttede i starten af 2018 at trække sit årlige tilskud på 2,6 mio. kr. til Sammenslutning af Kræftafdelinger, SKA. Pengene skulle i stedet gå til uddannelsesaktiviteter for personalet på regionens egne kræftafdelinger. Beslutningen trådte i kraft 30. april 2018.

Region Sjælland, som hidtil havde bidraget til samarbejdet med 1,2 mio. kr. om året, fortsætter med at drive SKA.

Om SKA

SKA præsenterer viden om kræft- sygdomme, diagnostik og behandling til medarbejderne i sundheds- væsenet og til offentligheden, herunder patienter og pårørende.

SKA afholder kurser og møder inden for forskellige aspekter af klinisk onkologi.

SKA er en non-profit-organisation, som i dag er finansieret af Region Sjælland.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift