Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nu udpeges medlemmer af Medicinrådets fagudvalg for to år

Fremover udpeges medlemmer til Medicinrådets fagudvalg for en to-årig periode, med mulighed for genudpegning. Det gælder både fagudvalgsformænd og fagudvalgsmedlemmer.

Den to-årige udpegningsperiode indføres også for nuværende fagudvalgsformænd og fagudvalgsmedlemmer med start fra den 1. december 2018.

Tidligere var der ikke taget stilling til udpegningsperioden, så det er nyt, at der nu er indført en begrænsning (med mulighed for genudpegning).

Der findes i alt 37 aktive fagudvalg under Medicinrådet, heraf 16 omhandlende kræft. Fagudvalgene indkaldes af Medicinrådet, når der skal vurderes nye lægemidler og indikationer eller udarbejdes behandlingsvejledninger og rekommandationer for flere lægemidler inden for samme terapiområde. Fagudvalgene består af læger, farmakologer, patienter m.fl., som er eksperter i det pågældende sygdomsområde, og er faste udvalg, som løbende kan indkaldes. Hvis der ikke allerede findes et fagudvalg på området, nedsætter Medicinrådet et nyt fagudvalg.

Udover at fastlægge en tidsbestemt udpegningsperiode for medlemmer af et fagudvalg har Medicinrådet også besluttet at tage et nyt elektronisk system til håndtering af habilitetserklæringer i brug. Systemet håndterer de habilitetserklæringer, som alle medlemmer af Rådet og fagudvalgene samt observatører skal udfylde hver sjette måned. Systemet gør det lettere at søge efter habilitetserklæringer. Samtidig foregår udfyldelse og opdatering af medlemmernes erklæringer nu elektronisk.

Søg i habilitetserklæringer her.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift