Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Uafgjort mellem to behandlinger af bugspytkirtelkræft

Kombinationsbehandlingen af gemcitabin og nab-paclitaxel ser ud til at være lige så effektiv som kemobehandlingen FOLFIRINOX af fremskreden bugspytkirtelkræft.

Det viser et studie, der har sammenlignet overlevelsen og bivirkninger ved de to behandlinger hos 202 patienter, udtrukket fra en database.

122 blev behandlet med kombinationen af nab-paclitaxel og gemcitabin, mens 80 blev behandlet med FOLFIRINOX, der er en kemoterapi, som består af fire stoffer -  FluorOuracil, Leucovorin, IRINotecan og OXaliplatin.

Indtil for få år siden var gemcitabin det bedste middel mod bugspytkirtelkræft med en overlevelse på godt et halvt år (6,8 måneder), men omkring 2011 viste forsøg, at kombinationen af de fire midler i FOLFIRINOX næsten fordoblede overlevelsen til 11,1 måneder.

Behandlingen medførte dog alvorlige bivirkninger i form af bl.a. neutropeni, neuropati og gastrointestinale problemer. Og på grund af neutropenien risikerer patienter med en stent også sepsis.

Alligevel viste et sammenlignende forsøg, at flest patienter droppede ud af behandlingen med gemcitabin.

For et par år siden viste forsøg så, at overlevelsen også blev kraftigt forbedret ved at kombinere gemcitabin med nab-paclitaxel, der indtil da kun havde været brugt mod brystkræft. Nanoparticle albumin bound (nab) paclitaxel (Abraxane fra Celgene) er den første nanoteknologiske medicin og består af partikler af paclitaxel i nanometer-størrelse, der er stabiliseret med albumin.

Det interessante har så været om kombinationen af de to 'gamle' midler kunne hamle op med FOLFIRINOX’s  længere overlevelse.

Og ifølge den nye undersøgelse, der er sponseret af Celgene, står det uafgjort mellem de to behandlinger i forhold til overlevelse og birvirkninger.

Patienter på nab-paclitaxel+gemcitabin var ældre end patienter på FOLFIRINOX (gennemsnitsalder 67,0 vs 61,4), men andre baseline-karakteristika var sammenlignelige.

Forskernes beregning af total overlevelse var baseret på den mediane tid til behandlingsophør (TTD) og database vedholdenhed (DP), der kan give et fingerpeg om den totale overlevelse.

Forskellen på de to parametre var ikke signifikante. TTD viste at nab-paclitaxel+gemcitabin havde en lidt kortere tid til behandlingsophør i forhold til FOLFIRINOX (3,4 vs 3,8), mens der ingen forskel var på DP (8,6 vs 8,6).

Antallet af bivirknings-relaterede afbrydelser af behandlingerne var også næsten ens (18 procent vs 21 procent), men patienter på nab-paclitaxel+gemcitabin brugte færre doser (2,0 vs 4,4) GCSF (granulocyt-koloni-stimulerende faktor) for at stimulere blodproduktionen. De havde til gengæld brug for flere doser erythropoietin-stimulerende stoffer (0,9 vs 0,1) og steroider (7,9 vs 5,8) for hver 100 dage.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift