Onivyde godkendt til bugspytkirtelkræft

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har godkendt liposomalt irinotekan (Onivyde) til behandling af metastaseret kræft i bugspytkirtlen, hvor sygdommen er progredieret efter behandling med kemostoffet gemcitabin. 

EMA’s godkendelse er baseret på resultater fra det internationale fase 3-studie NAPOLI-1, som har vist, at liposomalt irinotekan i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) og leukovorin (LV) signifikant forlængede overlevelsen i forhold til behandling med kun 5-FU/LV.

 

Bugspytkirtelkræft er den fjerdemest almindelige årsag til kræftdød i Europa, og behandlingsmulighederne er begrænsede. Ved tidspunktet for diagnosen kan tumoren hos 80 procent af patienterne ikke opereres væk. Disse patienter får normalt en gemcitabin-baseret behandling.