Håber på hurtig godkendelse af ny behandling af pancreascancer

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA, har godkendt liposomalt irinotekan (Onivyde) til behandling af metastaseret kræft i bugspytkirtlen.

Præparatet er i første omgang godkendt til patienter, hvor sygdommen er progredieret efter behandling med kemostoffet gemcitabin. 

Professor, dr.med og Ph.D. Per Pfeiffer, overlæge på Odense Universitetshospitals onkologiske afdeling, håber, at behandlingen bliver godkendt herhjemme så hurtigt som muligt.

”Den nye behandling (sammen med 5-FU) øger overlevelsen fra 4,2 til 6,1 måneder (HR 0,67) hvilket er over den grænse som ESMO har sat. Det er kun to måneder, men det er også en øgning på næsten 50 procent,” siger han.

”For få år siden var behandlingen af metastaserende pancreascancer gemcitabin monoterapi , og det var sjældent, at patienterne levede mere end seks måneder,” siger han.

”Vi giver i dag kombinationsbehandling med to eller tre stoffer, og det er snarere reglen end undtagelsen, at patienterne lever i 12 måneder. Der er virkelig sket noget selv om det fortsat er meget kedelig at få stillet diagnosen.

Onivyde vil give en ekstra mulighed for at behandle vores patienter,” siger Per Pfeiffer, og tilføjer, at man netop nu er ved at gøre de danske resultater op, en opgørelse som samtlige danske afdelinger deltager i.

EMA’s godkendelse er baseret på resultater fra det internationale fase 3-studie NAPOLI-1, som har vist, at liposomalt irinotekan i kombination med 5-fluorouracil (5-FU) og leukovorin (LV) opnås den signifikante forlængede overlevelse i forhold til behandling med kun 5-FU/LV.

”Vi tilbyder også rutinemæssigt genbehandling (2. linje behandling) ofte med to stoffer. Der er nogle data på 2. linje behandling men ikke så solide som de nye fra NAPOLI-studie, så vi håber, at det nye stof bliver godkendt og gerne så hurtigt som muligt,” siger han.

Pancreascancer er den fjerdemest almindelige årsag til kræftdød i Europa, og behandlingsmulighederne er begrænsede. Ved tidspunktet for diagnosen kan tumoren hos 80 procent af patienterne ikke opereres væk. Disse patienter får normalt en gemcitabin-baseret behandling.